logo prehis.cz Cestování Okres Sokolov Krásno sloup Nejsvětější Trojice socha Krista Trpitele

Krásno - Smírčí kříž 0134

Informace

Navštíveno: 7. 7. 2016

Historie: Tento smírčí kříž stál původně u silnice mezi Horním Slavkovem a Krásnem, odkud byl roku 1996 přesunout na okraji obce Krásno a znovu roku 2007 byl přesunut na současné místo. Jedná se o vysoký žulový kříž typu rytířského kříže. Směrem vzhůru se kříž značně zužuj. V horní straně kříže je kus odseknut z důvodu, že nějaký snaživec se snažil sem usadit kovový kříž, a jiný se jej snažil sundat. Do dnešních dní je proto na hlavě kříže menší ďolík se zbytky původního kovového kříže. K tomu to kříží se údajně váže smírčí smlouva z roku 1513, ta je uložena v archivu Horního Slavkova. Zde je český překlad původně německé smírčí smlouvy k tomuto kříži, který cituji z časopisu Arnika dílu 1985/13:

“V pondělí na sv. Vavřince ve zkráceném 13 roce bylo s vědomím urozeného pána Jana Pluha z Rabštejna a na Bečově učiněno narovnání pro Jörga ze Sandtu (Týn u Sokolova), toho času hejtmana na Bečově, pro Wolfa Spora z Klingenu (Hlívova u Nebanic) a též pro purkmistra a radní v Bečově ve věci zabití, jež se událo v Horním Slavkově na Hansu Haberovi, jemuž buď Bůh milostiv. Pachatelem je Wilhelm Zeidler z Altenburgsteinu. Narovnání bylo sjednáno, jak jest následovně psáno. Za prvé budiž pachatel zbaven všech duchovních a světských úřadů. Také ať vystrojí pohřeb se šesti kněžími a dá k tomu 4 libry vosku a nechť dá 1 libru vosku na obětní svíčky. Za další ať pachatel vykoná pouť do Říma v nejbližší možné době. Rovněž nechť vykoná pouť do Cách vlastním tělem. Za další musí dát sloužit 30 zádušních mší v nejkratším čase. Za další ať nechá sloužit pamětní mše v místě kde leží zesnulý. Rovněž budiž pachatelem postaven kamenný kříž vysoký 6 stop a 3 stopy široký na místě přání příbuzných zabitého. Pohřeb nechť se uskuteční mezi dneškem a sv. Michalem (29. 9.). Zádušní mše a pouť budiž uskutečněny do roka a do dne. Za další bylo stran peněz ujednáno zaplatit 11 rýnských zlatých v termínech jak následuje: za prvé na Michala (29. 9.) po datu tohoto listu 3 zlaté, poté na sv. Jiří (24. 4.) 4 zlaté, poslední lhůta je zase na Michala 4 zlaté. Ručitelem těchto peněz je pan Paulus Franok, farář v Thumenreuttu a jako doklad pravosti smlouvy má každá strana svůj list stejného textu a stejného rukopisu. Za další nechť pachatel o splnění všech článků podá zprávu a důkaz. Stalo se, jak shora uvedeno. 8. srpna 1513.”

Zdroj: https://www.geocaching.com/geocache/GC66M5Z_smirci-kriz-krasno?guid=536dacc4-f642-47fa-85de-6b14fa2ec6ee

Zdroj: http://www.casopis-arnika.cz/cisla/arnika_85_13/index.html

Dojmy: Na své stáří je kříž poměrně pěkně dochovaný. Otázkou je, jestli tento záznam opravdu patří k tomuto kříži.

Mapa

Fotografie

×