logo prehis.cz Cestování Okres Sokolov Krásno pomník ženám z pochodu smrti sloup Nejsvětější Trojice

Krásno - Radnice

Informace

Navštíveno: 7. 7. 2016

Historie: Tato klasicistní radnice s původním pozdně gotickým portálem z počátku 16. století byla vystavěna roku 1852. Nad portálem se nachází městský znak, který vytvořil keramický sochař Willi Russ. Roku 1854 byly do věže radnice instalovány hodiny. Původní stará radnice byla vystavěna roku 1601 s pozdně gotickým hrotitým portálem ve zděném přízemí, dále měla hrázděné patro a vysoký hrázděný štít, završený lucernou. Tato radnice byla ale bohužel zničena požárem roku 1848 a zachoval se již pouze onen portál.

Zdroj: Naučná tabule ve městě Krásno.

Dojmy: Škoda že se nedochovala původní radnice.

Mapa

Fotografie

×