logo prehis.cz Cestování Okres Sokolov Staré Sedlo Studenec

Stříbrná

Informace

Městský erb:

stribrna_coa_cz_35422429274_o

Navštíveno: 7. 6. 2017

Historie: První písemná zmínka o této obci pod německým názve Silberbach se objevuje v Kraslické horní knize z roku 1601. Je velmi pravděpodobné že osídlení v této oblasti bylo již dříve. Stříbrná spadala pod panství Kraslic. Když císař Maxmilián v roce 1575 vyvázal Kraslice z Lenního svazku, tak patřily jako svobodné panství pánům ze Schönburgu. Následně v roce 1666 toto panství zakoupil Jan Hertvik Nostitz. Zdejší obyvatelé se živili především v oblasti hornictví, ať již rýžovali cínovec z horských potoků, či v milířích pálily dřevěné uhlí. V roce 1601 zde vznikla tavící huť, kterou řídil Wolf Heinrich Geissler. V roce 1771 byla huť prodána Franzem Antonem Nostitzem výrobci kobaltové modři Johanu Moorbachovi z Blatné, který zde zavedl výrobu kobaltové barvy, která sloužila k barvení skla, textilu, porcelánu a papíru. V roce 1786 byl hlavní způsob obživy zdejších obyvatel především těžba a zpracování měděných rud. Následně byla v roce 1793 zde vystavěna Johannem Davidem Starckem výrobna dýmavé kyseliny sýrové, která sloužila pro bělení látek a krajek. V letech 1900 – 1910 nechal místní rodák Franz Anger zde vystavět moderní továrnu se stroji na výšivky, hned nato se stal předsedou spolku pro výstavbu kostela. Po odsunu německých obyvatel na konci 2. světové války se ale zdejší slibný vývoj zastavil, a spíše začal upadat. Mnoho dříve důležitých míst zde zaniklo.

Zdroj: http://www.stribrna.cz/clanek.php?idc=9&sloz=0

Dojmy: Malá vesnička, která zaujme i svými památkymi i okolím.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_3564
IMG_3525
IMG_3572
IMG_3554