logo prehis.cz Cestování Okres Sokolov Březová Citice

Bublava

Informace

Městský erb:

546px-bublava_coasvg_35452781023_o

Navštíveno: 7. 6. 2017

Historie: Bublava, známá také jako Schwaderbach, je obec s bohatou historií. Její založení se datuje do 16. století, kdy se zde začali usazovat horníci z Durynska a Harzu, přilákaní bohatými ložisky železa, olova, cínu a mědi. První písemná zmínka o Bublavě pochází z roku 1601.

V té době byla Bublava součástí Kraslického panství, které vlastnili Šumburkové až do roku 1666, kdy jej prodali Janu Hartwigovi z Nostic. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se Bublava stala samostatnou obcí.

Druhá polovina 19. století byla pro Bublavu obdobím hospodářského rozmachu. Byla postavena silnice ze Sokolova do Kraslic a zavedeno vlakové spojení mezi těmito městy. Díky lepšímu propojení se do Bublavy dostaly nové technologie a řemesla, jako byla výroba hraček, soustružení z kostí a perleťářství. Mnoho lidí také pracovalo v textilním průmyslu. V té době měla Bublava téměř 4 000 obyvatel.

Po roce 1945 došlo k nucenému vysídlení německého obyvatelstva a v roce 1947 byla obec přejmenována na Bublava. V roce 1950, vzhledem ke své poloze v blízkosti státní hranice, se Bublava ocitla v nově zřízeném hraničním pásmu a podstatná část zástavby obce byla zbořena, zejména v horní části.

Dnes je Bublava klasickou průměrnou obcí s 403 obyvateli (k roku 2023).

Zdroj: http://www.mesta.atlasceska.cz/bublava/

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Bublava

Dojmy: Nyní malá vesnička, která má ale i tak svoje kouzlo a hodně zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

dům ev. č. 71 v Bublavě
kaple v Bublavě
kostel Nanebevzetí Panny Marie v Bublavě
pomník zastřelených četníků v Bublavě
rozhledna Blaiberg v Bublavě