logo prehis.cz Cestování Okres Sokolov Kaceřov Kamenný Dvůr

Kamenice

Informace

Navštíveno: 9. 3. 2017

Historie: Kamenice dříve nazývaná Steibach je malou vesničkou ležící na vrcholcích slavkovského lesa. Byla založena jako původní kolonizační vesnice. První písemná zmínka o této vsi pochází z roku 1238, kde je zmiňovaná jistá osoba jménem Counradus de Steinbach. Následuje zápis z roku 1368 kdy se objevuje vesnice jako Steinpach. Také se o ní zmiňují leuchtenberské lenní knihy kde je zápis z roku 1370. V Loketském urbáři z roku 1525 je zachycená jako vesnice Steinbach. V roce 1645 je zapsána jako Steinbach v seznamu nejstarších míst Karlovarského kraje, jež napsal doktor Gnirs. Zápis z roku 1848 ji uvádí jako Štampach, a tento název byl také ustanoven v roce 1923 jako oficiální název. Výklad jména Steinbach je jednoduchý, dal by se přeložit jako ležící na kamenitém potoce, ale toto jméno jelikož se jedná o kolonizační ves, a současně vesnicí neprotéká žádný potok jen stružka, bylo s nejvyšší pravděpodobností přeneseno z nějaké vesnice na území Bavorska, odkud přišli tehdejší osadníci.

V období 2. poloviny 14. století, vesnice Kamenice patřila do majetku rodu Leuchtenbergů. Následně roku 1400 již patřila pánům z obce samé. Právě z této obce vzešel, místní velmi významný rod Steinbachů (štampachů), který v podstatě po několik dalších století ovládal mnoho vesnic v této oblasti a dokonce i v dalších regionech. Mnoho historiků předpokládá, že poblíž obce musela dříve stát nějaká tvrz, nebo opevněné místo, kde tento rod sídlil. V okolí se dokonce nachází i mnoho míst ideálních k postavení tvrze. Stále však neproběhl průzkum vesnice, a tím pádem základy sídla tohoto rodu ještě nebyla nalezena. I když tento rod pocházel původně z Německa velmi rychle se počěštil. Právě kolem roku 1400 jsou Štampachové zmiňováni jako majitelé vsi, statku a tvrze. Roku 1553 je uvedeno, Engelhart ze Štampachu prodal vesnici Albrechtu von Wehschlitz. Následně jsou zde jako majitelé vsi zmiňovaní Hoffmannové z Münchhofu, kteří pravděpodobně postavili v obci renesanční kamennou tvrz. V následujících letech vesnice opět připadal rodu Štampachů.

Když vypuklo v roce 1618 stavovské povstání, Štampachové se ihned do něj zapojili, a ostře vystoupil proti Habsburské monarchii. Stavovské povstání bohužel nedopadlo dobře, a po bitvě na Bílé hoře byl všem Štampachům zabaven majetek a museli opustit Čechy, až na jednu výjimku. Tou výjimkou byly Štampachové z Valče, k těm byl panovník kupodivu milosrdný, pravděpodobně proto, protože se nezúčastnili povstání. Ves ovšem neopustily pouze Štampachové, ale také mnoho původních obyvatel, kteří se nechtěli vzdát protestantského vyznání. Došlo tím pádem k vysídlení vesnice Kamenice asi jen na polovinu původních obyvatel, a ves musela být tím pádem znovu osídlena.

V době třicetileté války byl vlastníkem vsi Petr Arnošt z Reitzensteinu. Roku 1654 je uveden jako další majitel statku Kamenice Josef Daniel ze Zettwitzu, Ten byl ženatý s Annou Alžbětou rozenou ze Štampachu, a měl s ní tři děti. Dalším majitelem vesnice je Weischlitz pán ze štampachu. V průběhu 17. století se nacházel ve vesnici taktéž pivovar, nedaleko vesnice stál Ovčín a mlýn.

Na začátku 18. století získal Kamenici rod rytířů z Bigato, od kterého roku 1756 koupil Kamenici František Václav Hrabě z Nosticů a připojili ji k panství Sokolov. Rod Nosticů pravděpodobně nechal přestavět bývalou kamennou tvrz v Kamenici na větší zámeček. Topograf J. Sommer uvádí že Kamenice v roce 1847 měla 59 domů v kterých bydlelo 503 obyvatel, dále zde žilo 8 židů, byla zde škola se stálým učitelem, a malý zámeček ve kterém byl umístěn lesní úřad. Dále zde byla jedna hospoda, jeden panský dvůr a jeden mlýn. Tou dobou patřila vesnice svou farou pod vesnici Lobzy, kam spadala až do roku 1908. Následně se Kamenice stala politickou obcí s vlastní samosprávou a po 2. světové válce byla připojená k Březové, kam spadá dodnes.

V roce 1925 došlo k přivedení elektřiny do vesnice, což financovali sami obyvatelé obce. Ještě v době kolem roku 1936 se nacházelo v obci 11 vzácných hrázděných domů postavených ve franckém stylu, které byly postavené před rokem 1800. V roce 1945 se jméno Štampach zdálo málo české, a tak přišel čas vesnici znovu přejmenovat, tehdy vzniklo jméno Kamenice. Po odsunu německého obyvatelstva a částečném zařazení Kamenice do vojenského pásma, byla málem zlikvidovaná celá vesnice. V té době měla armáda nad vesnicí postavení tábor, odkud se cvičili vojáci v ostré střelbě. Bohužel mířili na již zaniklé vesnice bývalého Císařského lesa. Taktéž 11 hrázděných domů a mnoho dalších historických památek, jako například zámeček, se do současnosti nedochovalo.

Zdroj: http://www.slavkovsky-les.cz/obce-slavkovskeho-lesa/kamenice/

Dojmy: Malebná vesnička, odkud je krásný rozhled od okolí.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_9753
IMG_9747