logo prehis.cz Cestování Okres Sokolov Podstrání Rotava

Přebuz

Informace

Městský erb:

gerb_pebuz_35409398903_o

Navštíveno: 7. 6. 2017

Historie: Přebuz byla založena německými osadníky v roce 1347 na bohatých ložiscích cínové rudy. První písemná zmínka ale pochází až z roku 1542, následně v roce 1543 byla založena Přebuzská pozemková kniha. V roce 15553 obdržela Přebuz od hraběte Viktorina Šlika svobody horního poddanského města. Z té samé doby pochází zdejší nejstarší památky, například 6 km dlouhý náhon Erbgraben, rýžoviště cínové rudy a rudenský příkop. V roce 1556 byl v Přebuzi zřízen horní úřad. V průběhu třicetileté války docházelo ve zdejší obci k úpadku, ale opět se vzchopila na konci století 17.-tého. Mezi lety 1698 – 1760 byla ve zdejší oblasti největší prosperita dolů, avšak ta začala postupně opadat. Ještě v 19. století byli podnikány pokusy na obnovení těžby, ale již nebyli tak úspěšné. V roce 1933 byla opět obnovena těžba, která vyvrcholila za německé okupace, kdy byli používány především šachty Otto, Hlavní a Ritterova, ale také byla vybudována úpravna cínových a arzénových rud. Když na konci 2. světové války došlo k odsunu německého obyvatelstva, obec skoro zanikla. Přežila jen díky tomu, že zde byli v letech 1946 – 1948 průzkumy na uran a v letech 1953 – 1958 na cín.

Zdroj: http://www.prebuz.cz/informace-o-meste/

Dojmy: Malé horské městečko, s krásnou krajinou a mnoha zajímavostmi.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_3451
IMG_3311
IMG_3506
IMG_3437
IMG_3447
IMG_3401
IMG_3413
IMG_3482
IMG_3503
IMG_3367