logo prehis.cz Cestování Okres Sokolov Přebuz PP Přebuzské vřesoviště socha sv. Jana Nepomuckého

Přebuz - Ritterův důl

Informace

Navštíveno: 7. 6. 2017

Historie: Ritterův cínový důl se nachází na jihozápad od města Přebuz. S hloubením jámy tohoto dolu, bylo započato v roce 1909, šachta byla hluboká 28 a jmenovala se Čerstvé štěstí (Frischglück). Avšak záměr na těžbu překazila 1. světová válka. Až v roce 1933 na toto mohla navázat a začít s těžbou firma Zinngewerkschaft Dreikönigszeche. Do roku 1938 dosáhla jáma hloubky 120 m, z této jámy pak byla během války vyražena 600 m dlouhá dopravní chodba směrem k Hlavní jámě, která fungovala jako těžební jáma i pro rudniny z úseku Ritterovy jámy. Všechny rudy poté byli zpracovány poblíž Ottova dolu. Z celého Ritterova dolu zbyla již jen transformátorová věž a základy zbytků budov, které byli v roce 1966 strženy. V roce 1981 došlo k zasypání těžební jámy, a její pásmo bylo ohrazeno. V celém okolí Ritterova dolu se táhnou řady důlních propadlin.

Zdroj: http://m.taggmanager.cz/3341

Dojmy: Zajímavé místo. Dochovala se pouze tato věž a několik ďolíků a obvodového zdiva.

Mapa

Fotografie

×