logo prehis.cz Cestování Okres Sokolov Přebuz důl Otto dům eč. 46

Přebuz - důl Sauersack

Informace

Navštíveno: 7. 6. 2017

Historie: V okolí dnes již zaniklé osady Rolavy, lze těžbu datovat již do roku 1500. Nejstarším zdejším dolem byl Bescherte Gluecksfundgrube, který rozfáral nejmohutnější z rudních pásem Segen Gottes Gang. Tento důl byl pozdějších dobách i dolem nejvýnosnějším. Vodu odváděla štola sv. Konráda, která ale byla v roce 1726 zavalena, a tak byla vyražena v roce 1727 štola sv. Jiří, která se dochovala více či méně do současnosti. V roce 1740 dosáhla tato štola víše zmíněného dolu, ale v důsledku nedostatečné údržby docházelo v letech 1771 – 1772 k častým závalům. Roku 1840 majitel nejdeckých železáren baron von Kleist započal s novým proražením odvodňovací štoly sv. Jiří, avšak nakonec v roce 1859 zdejší těžba zanikla úplně. V roce 1906 byl ve zdejším dole zahájen báňský průzkum Karlem Hauslerem, a následně opět obnovena dědičná štola sv. Jiří. Celé dílo bylo zhodnoceno jako lukrativní a v roce 1913 započala opět těžba, která následně byla ukončena v roce 1919 pro neshody. V průběhu 30. let důl často měnil své majitele, ale těžba byla obnovena až v roce 1940.

V roce 1940 získala důl německá firma Zinnbergbau Sudetenland G.m.b.H. se sídlem v Berlíně. Následně ihned byl zde vybudován moderní závod v celkové hodnotě 11 750 000 říšských marek. Chod tohoto závodu dotovalo ministerstvo hospodářství a financí. Těžba zde pak byla od února 1940 až do května 1945, a pracovali zde váleční a političtí zajatci. Po konci války tudy procházela demarkační linie, a tak byla továrna nejprve zajištěna Američany a poté rusy. Následně důl přešel pod RD Příbram, krátce na to dochází k propadům v dědičné štole sv. Jiří a s tím spojené problémy s podzemní vodou. V roce 1947 bylo demontováno zdejší zařízení, a tak rozfáraná ložiska zůstala netknuta. V roce 1965 zde probíhal vrtný průzkum, který objevil dosud neznámá ložiska. V toce 1992 z revizní zprávy vyplynulo že v hloubce 60 m je zával s velkým množstvím vody, ale může jít klidně i o tlakovou hráz z poválečného období.

Zdroj: http://www.podzemi.myotis.info/rolava/rolava.htm

Dojmy: Velmi zajímavý areál, ale při prozkoumávání je potřeba být opatrný, přeci jen to je již staré a rozpadá se to.

Mapa

Fotografie

×