logo prehis.cz Cestování Okres Sokolov Přebuz důl Sauersack kostel sv. Bartoloměje

Přebuz - dům eč. 46

Informace

Navštíveno: 7. 6. 2017

Historie: Tento dům byl vystavěn někdy kolem roku 1750. Je to typický příklad Krušnohorské lidové architektury, ale také je nejstarším domem tohoto typu v Krušných horách. Dům je celodřevěná stavba, která stojí pravděpodobně na základech starší stavby, jelikož jeho sklepení pocházejí z 16. - 17. století. V době své největší slávy fungoval tento dům jak jako obytná budova, tak jako hostinec. Jako obytná stavba sloužil tento dům až do 2. poloviny 20. století, kdy se z tohoto objektu stal rekreační objekt, kterým je dodnes. Zde si dovolím citovat popis stavby:

"Jedná se o mohutný patrový dům zastřešený valbovou střechou. Přízemí je roubené z mohutných hraněných trámů a patro je vyzdviženo z hrázděné konstrukce, kterou podepírá v části přední světnice podstávka. Obvodový plášť objektu je chráněn dřevěným bedněním, na vstupním průčelí dekorativně ukončeným. Výplně hrázděných konstrukcí jsou zděné z cihel, ale v některých místech jsou zachovány ještě starší výplně z proplétaných latí, omazaných mazaninou. Zadní, severní patro je pouze rámové konstrukce bez výplní. Oba štíty jsou rovněž hrázděné, hrázděná konstrukce předního jižního štítu je ponechaná viditelná, severní štít s rámovou konstrukcí bez výplní je bedněn a pokryt eternitovými šablonami, stejně jako valbová střecha. Vnitřní dispozice objektu je netradiční a poukazuje na původní funkci zájezdního hostince. Vstup do domu je umístěn mírně v severní části domu a je osazen dřevěnými výplňovými dveřmi v historizujících formách s profilovanou hlavicí klapačky a trojúhelnými frontony kazet. Vstupní síň je poměrně velká a přechází v drobnou chodbičku směřující na dvůr a ke schodišti do patra. Ve střední části chodby je vestavěn blok původně nepochybně černé kuchyně s přístupem do kamen a pece (dnes již odbourané). Napravo je vstup do světnice (jižní), která má vydělenou střední část, kde původně stávala pec a dále malou světničku. Ze vstupní chodby je vstup i do další světnice, situované na zadní (severní) stranu. Vedle ní je vstup do sklepa a dále do kolny, dřevníku. Stropy jsou trámové, stropní trámy mají dekorativní vyžlabení stále pozdně gotického typu. Okna jsou zachována starší, část vnějších oken je trojkřídlá a čtyřkřídlá s dělením na šest tabulek, okna vnitřní jsou tzv. zimní, přidávaná pouze na zimu bez závěsů, jednokřídlá či dvoukřídlá se členěním na šest a osm tabulek. Na interiérové straně jsou okenní otvory doplněny profilovanými nadokenními římsičkami. Vstup do sklepa je v části přízemí vyzděn z cihelného zdiva a zaklenut cihelnou valenou klenbičkou. Toto novější zdivo je napojeno na zdivo vyzděné z mohutných, nepravidelně opracovaných kamenných kvádrů. Vlastní sklep je sklenut kamennou valenou klenbou, v čelní stěně je velká nika s drobným okénkem. Nášlapná vrstva podlahy je dlážděna z nepravidelných plochých kamenů. V zadní, severovýchodní části chodbičky na dvůr je situováno dřevěné schodiště do patra objektu. Z horní síně, kam prostupuje mohutný dymník průlezného komína, se vstupuje do jednotlivých pokojů. Příčky jsou hrázděné s výplněmi s mazaninou povrchově upravenou dekorativními vrypy (tzv. murl). V severovýchodní části je umístěn suchý záchod (tzv. Krušnohorský záchod) s dosud zachovanou latrínou i poklopem. Jednotlivé místnosti mají hrázděné příčky i trámové stropy s profilovanými stropními trámy i záklopy. Dveře jsou zachovány pozdně barokní a klasicistní, s pozdně barokními i klasicistními závěsy, zámky a kováním. V podkroví je u jižního štítu vyčleněná světnička s hrázděnými příčkami a povalovým stropem. Zbývající část půdy je volná uzpůsobená pro skladování sena. Konstrukce krovu vaznicová se stojatými stolicemi. Sloupky, rozpěry i vaznice jsou zhotoveny z ručně opracovávaných trámů spojovaných dřevěnými kolíky. Krokve včetně valbových částí střechy jsou osazeny druhotně, z části již opracované na katru."

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/venkovsky-dum-16137443

Dojmy: Velmi zajímavý dům, který vypadá sice nic moc, ale prochází zrovna rekonstrukcí, tak se jeho zašlí vzhled dá omluvit. Údajně se jedná o jeden z nejstarších domů v této části krušných hor.

Mapa

Fotografie

×