logo prehis.cz Cestování Okres Sokolov Přebuz dům eč. 46 pomník obětem 1. světové války

Přebuz - kostel sv. Bartoloměje

Informace

Navštíveno: 7. 6. 2017

Historie: Kostel sv. Bartoloměje není prvním vystavěným kostelem na Přebuzi. Prvním kostele byl původně gotický kostel, který byl postaven pravděpodobně v průběhu 16. století. První písemná zmínka o tomto kostele je pak z let 1555 a 1557. Tento kostel byl přestavěn na luteránský a na tetno kostel přivezl jistý Georg Lorenz roku 1578 kámen, jak dokládá přebuzská pozemková kniha. Traduje se zde že pokyn ke stavbě tohoto kostela da císař Josef II. který se zde v roce 1766 zúčastnil mše a přespal na faře. Kostel byl dostavěn v roce 1787 v barokním slohu. Stavitelem kostela byl pak sokolovský mistr Johann Andreas Leistner. Pozemek na výstavbu kostela pak uvolnil místní kantor Wenzel Krisch, jelikož původní kostel byl menší než nový. A je to pozdně barokní jednolodní obdélná stavba s polokruhovým závěrem a sanktusníkem.

Uvnitř kostela je pak loď i presbytář s lunetami, stěny jsou po celé délce rytmizovány pilastry s antikizujícími hlavicemi. Triumfální oblouk je ukončen obloukem, kruchtu nese jeden mohutný sloup a dva pilíře. Vybavení kostela je převážně rokokové. Hlavní oltář byl sestaven v Chebu. Po stranách retabula jsou pozdně barokní sochy sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého. Oltář je opatřen obrazem Umučení sv. Bartoloměje. Autorem oltářního plátna je jindřichovický malíř Franz Sattler, jemuž bylo předlohou jiné umělecké ztvárnění. Plátno není datováno, předpokládá se, že dílo vzniklo koncem 18. století. Kdysi byla na hlavním oltáři umístěna barokní řezba Piety z roku 1782, ta je nyní mimo kostel. Další oltáře jsou rovněž rokokové. Na evangelní straně se nachází oltář Panny Marie, kdysi s barokními sochami Zachariáš (kněz)|sv. Zachariáše a sv. Alžběty po stranách vrcholového oltářního nástavce. Na epištolní straně je oltář sv. Josefa, v minulosti s barokními sochami sv. Jáchyma a sv. Anny v nástavci, v retabulu je umístěna malba sv. Josefa s Ježíškem od sokolovského malíře Richarda Krautmanna. Pod presbytářem se nachází žulový náhrobek s vročením 1779 a nese vyobrazení kalichu. Pozoruhodnou památkou kostela je pozdně gotická křtitelnice z 15. století s motivem trojlistu, vytesaná z přebuzské žuly. Z doby kolem roku 1500 pochází vzácný gotický polychromovaný krucifix. Tělo Krista je 140 centimetrů vysoké. Mimo oltáře se nachází řezba sv. Floriána z druhé poloviny 18. století. Kostelní zvon odlil z cínového bronzu roku 1565 mistr Wolfgang Hilger z Perninku a jeho zvuk svolává poutníky v den svátku sv. Bartoloměje. Zvon je vyzdoben erbem a iniciálami mistra zvonaře. Barokní varhany pocházejí z dílny tachovských Gartnerů a do kostela byly převezené roku 1828 z Kopist u Mostu. Historicky a umělecky zajímavým je obraz, který zobrazuje vedutu Přebuzi po ničivém požáru 25. července 1869. Kostel však při požáru zůstal uchráněn. Obraz nechal namalovat a kostelu věnoval kraslický rodák Richard Dotzauer. Kompozici plátna dominuje z mračen vystupující postava sv. Jakuba Většího, jenž se modlí za ohněm zničené město. Obraz maloval nejspíš některý z regionálních umělců. Mnohé z artefaktů se v současné době nacházejí mimo interiér kostela.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Bartolom%C4%9Bje_(P%C5%99ebuz)

Zdroj: http://www.prebuz.cz/informace-o-meste/

Dojmy: Velmi pěkný, i když trochu oplískaný kostel.

Mapa

Fotografie

×