logo prehis.cz Cestování Okres Sokolov Přebuz socha sv. Jana Nepomuckého

Přebuz - zajatecký tábor Rolava

Informace

Navštíveno: 7. 6. 2017

Historie: Chvíli po výstavbě továrny u dolu Sauersack se začalo s výstavbou zajateckého tábora na levnou pracovní sílu. Nejdříve zdejší ubikace sloužily jako kanceláře a ubytovny pro dělníky, ale následně je začali zaplňovat váleční zajatci. V roce 1941 bylo ve zdejším táboře nasazeno 300 zajatců. Po konci 2 světové války byl tábor, kde byli především dřevěné ubikace srovnán se zemí a zůstalo z něj pouze to co je zde k vidění i dnes, jen základy budov, a sem tam nějaký podzemní kryt, nebo cela.

Zdroj: http://www.podzemi.myotis.info/rolava/rolava.htm

Dojmy: Tábor je velmi dobře ukryt mezi stromy a dochovalo se ho velmi málo, jen pár zdí, několik bunkrů a základů cel.

Mapa

Fotografie

×