logo prehis.cz Cestování Okres Sokolov Lítov Loket

Lobzy

Informace

Navštíveno: 25. 10. 2015

Historie: Tato prastará vesnice byla založena Slovany neznámo kdy. Na ty odkazuje i její jméno, které je odvozeno buď ze slova Loveš (Lovech), které znamená že patřilo Lovešovým lidem, anebo od starobulharského loboz, což znamená košťál či lodyhu. První písemná zmínka se objevuje až v roce 1370 v lenních knihách rodu Leuchtenbergů. V období luteránství, taktéž kostel v této vesnici, jako v mnoha ostatních byl protestantský. Roku 1555 je zmínka o tom že pro zdejší kostel byl ulit zvon. Po porážce Českých stavů protestanský kněz musel tento kostel opustit, a tak ves zůstala nějakou dobu bez kněze. V té době byly Lobzy na tehdejší poměry obrovskou vesnicí. Ve vesnici se v té době nacházelo 6 dvorů, 6 polovičních dvorů a dvě chalupy. Po konfiskaci majetku rodu Šliků, získal panství Otto von Nostitz dne 7. ledna 1625. Nějaký majetek vlastní také radní ve městě Sokolov, avšak odmítali pracovat na panském, jak jim všichni nařizovali, a tak byly v roce 1715 zatčení a uvrhnuti do žaláře, kde strávili šest neděl. V té době zdejší obyvatelé byli především hospodáři, kteří se věnovali hospodaření na polích a pasením dobytka, ale také výrobou a rozvozem dřevěného uhlí. Po roce 1850 se Lobzy staly samostatnou politickou obcí. Vesnice měla také jednu kuriozitu kterou si zde dovolím citovat:

“Na celkem čtyřech staveních obce byly zhotoveny velké venkovní oltáře, bohatě vyzdobené ornamenty a obrázky svatých. Dokola pak měly velkolepou výzdobu z květin a stromů. Při náboženských svátcích či při úmrtí některého z příslušníků vesnice, obcházelo velké procesí místních lidí jeden oltář po druhém a u každého byla sloužena mše. Teprve poté bylo tělo nebožtíka odneseno na hřbitov.”

V roce 1816 hrabě Bedřich z Nosticu-Rýneku ze Sokolova požádal tehdejšího učitele v Lobezské obci, jestli by mu neudělala soupis lidových písní. Ten se pustil do práce a dne 18. července 1816 odevzdal zpěvník, který je dnes znám jménem Lobezský zpěvník. V dnešní době je tento zpěvník součástí největšího a nejdůležitější historického sborníku chebských písní a tanců. I když Lobzy byla velmi velkou a prosperující vesnicí, pak přišla 2. světová válka a po ní odsun německého obyvatelstva. Byl zřízení vojenský sektor Prameny a tím zpečetil osud této velké obce, kdy vesnice Lobzy zcela zmizeli. Po ukončení vojenského sektoru byl pokus o zbudování nové osady pro zaměstnance zdejšího statku, avšak nedopadlo to tak jak se očekávalo. Dnes vesnice vypadá jako nevzhledná a neudržovaná, ze které chce každý co nejrychleji pryč.

Zdroj: http://www.slavkovsky-les.cz/obce-slavkovskeho-lesa/lobzy/

Dojmy: Velmi stará vesnice, z které se skoro nic nedochovalo.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_1421