logo prehis.cz Cestování Okres Sokolov Mezihorská Nadlesí

Mlýnská

Informace

Navštíveno: 6. 5. 2017

Historie: Mlýnská (německy Konstadt) je malá vesnice, část města Kraslice v okrese Sokolov. Nachází se asi 5 km na jih od Kraslic. Leží zčásti v údolí Libockého potoka, zčásti v okolních horách, obklopená pastvinami a lesy. První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1348. V tomto roce se Mlýnská uvádí v seznamu obcí, prodaných waldsassenským klášterem rytíři Rüdengerovi ze Sparnecku. Osada však vznikla nejspíše již ve 13. století při kolonizaci tzv. Lubského újezdu. Roku 1650 je zde zmiňován jeden mlýn, roku 1847 dva mlýny, z nichž novější měl i pilu. Německá regionální literatura uvádí v osadě tři kapličky. Barokní kaple v části Am Schwank, zasvěcená nejspíše Panně Marii, měla bohatou figurální výzdobu. Po kapličkách zůstaly jen sotva znatelné pozůstatky základů. V červnu 1926 byl v obci odhalen pomník obětem Velké války. Ten se zachoval, původní deska a v kameni ztvárněný pietní věnec však byly zničeny.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ml%C3%BDnsk%C3%A1

Dojmy: Malá vesnička, ze které do současnosti vydrželo strašně málo.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_2330