logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy vary Kamenec Kfely

Karlovy Vary

Informace

Městský erb:

kv_logo_znak_erb_mesto_karlovy_vary_2009_denik-1024_24805492694_o

Navštíveno: 11. 8. 2011

Historie: Místo, na kterém vzniklo centrum Karlových Varů, zůstávalo dlouhou dobu mimo zájem populace. Příkré svahy a nevhodné klimatické podmínky u termálních pramenů neposkytovaly vhodné podmínky pro pěstování plodin, které byly pro osídlení klíčové. První osídlení se nacházela spíše v dnešních okrajových částech města.

Přesné datum založení města není známo. Stálé osídlení okolo Vřídla vzniklo v polovině 14. století. V roce 1370 byla městu udělena ze strany Karla IV. privilegia královského města. Legenda o založení Karlových Varů, kterou v roce 1571 zaznamenal doktor Fabian Sommer, říká, že lovecký pes začal během výpravy v lesích štvát kus divoké zvěře, přičemž spadl do tůně prudce tryskajícího pramene s horkou vodou. Sténání psa přivolalo ostatní členy výpravy, kteří následně horkou vodu ochutnali. O nálezu byl informován také Karel IV., který se na místo pramene vydal. Společně s přítomnými lékaři konstatoval, že tato horká voda má léčebné účinky, které následně sám vyzkoušel a doznal zlepšení. Na místě údajného pramene poté založil lázně nazvané Teplé lázně u Lokte.

Město mělo zpočátku pouze málo obyvatel, jejichž nejdůležitější úlohou bylo pečovat o prameny. Karlovy Vary se zpočátku rozvíjely pomalým tempem. Husitské války město nikterak nezasáhly, protože nebylo chápáno jako strategicky významné. Z postupně rozvíjejícího lázeňství začalo město pomalu bohatnout. Růst byl ale brzděn několika neštěstími, kterými bylo město zasaženo. V roce 1582 se prohnala městem povodeň a v roce 1609 ničivý požár, který zničil 99 domů ze 102. Následný rychlý růst přerušila třicetiletá válka, kvůli které poklesl počet obyvatel a také lázeňských hostů. Konec 17. století zahajuje ve městě opětovný růst. Karlovy Vary začínají navštěvovat významné evropské osobnosti. Město se začalo rozrůstat o nové budovy (např. divadlo nebo Saský a Český sál, které se staly základem pro Grandhotel Pupp aj.). V roce 1759 poničily město opět plameny. Z požáru se ale již město díky svému věhlasu poměrně rychle vzpamatovalo. Napoleonské války svým způsobem městu spíše prospěly. Díky své dostatečné vzdálenosti od bojišť přetáhly návštěvníky slavných lázeňských měst západní Evropy. Za architektonickou proměnou k secesi koncem 19. století stojí z velké části vídeňští architekti Ferdinand Fellner a Hemann Helmer, kteří vyprojektovali ve městě 20 významných staveb. V letech 1870–1871 bylo propojeno město s Chebem a Prahou prostřednictvím železnice, na kterou posléze navázaly také regionální spoje.

Rozvoj města zhatila první světová válka, po které se již na tak rozsáhlý růst nepodařilo navázat. Centrem významných událostí se stalo město s nástupem nacismu. Místní knihkupec K. H. Frank se stal vůdcem karlovarské Sudetoněmecké strany, později byl druhým nejmocnějším mužem ve straně. Dne 24. dubna 1938 bylo Konrádem Henleinem ve městě představeno tzv. 8 Karlovarských požadavků znamenající rozpad Československa. V říjnu téhož roku se Karlovy Vary staly součástí třetí říše. Na konci druhé světové války bylo město (obzvlášť místní část Rybáře) postiženy bombardováním. Konec války doprovázel také nucený odsun německého obyvatelstva. Během éry socialismu vzniklo v centru města několik významných staveb, jako např. Vřídelní kolonáda, hotel Thermal aj. Období po roce 1989 je charakteristické vstupem ruského kapitálu, který má vliv i na podobu města (např. narušením historického charakteru města stavebními záměry). Podle výzkumu ruského aktivisty Michaila Maglova, který se zabýval majetkovými poměry prostřednictvím analýzy místního katastru nemovitostí vyplývá, že „až polovina“ místních nemovitostí je ve vlastnictví občanů Ruské federace a dalších zemí někdejšího Sovětského svazu.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Karlovy_Vary

Dojmy: Myslím, že Karlovy Vary je kapitola sama o sobě. Zajímavá architektura je střídána nádhernými lázeňskými lesy s mnoha vyhlídkami, které jsou umělecké dílo sami o sobě.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_8643
IMG_8210
IMG_8584
IMG_0600
IMG_0573
IMG_5330
IMG_8630
IMG_4692
IMG_2456
IMG_2468
IMG_1840
IMG_2375
IMG_1834
IMG_2389
IMG_2395
IMG_2401
IMG_2566
IMG_2565
IMG_4743
IMG_2544
IMG_2527
IMG_2521
IMG_2442
IMG_2373
IMG_2576
IMG_2429
IMG_2546
IMG_2488
IMG_2433
IMG_2538
IMG_2419
IMG_2514
IMG_2425
IMG_2462
IMG_2472
IMG_2502
IMG_2407
IMG_2511
IMG_2444
IMG_2413
IMG_2436
IMG_2383
IMG_2482
IMG_2494
IMG_2454
IMG_2477
IMG_2412
IMG_8627
IMG_3086
IMG_8633
IMG_8285
IMG_4582
IMG_2035
IMG_0852
IMG_0866
IMG_0584
IMG_0567
IMG_5205
IMG_5357
IMG_2263
IMG_5310
IMG_5237
IMG_8813
IMG_5448
IMG_3029
IMG_8649
DSC00073
IMG_3080
IMG_20181105_162527
IMG_8612
IMG_3063
IMG_3043
IMG_2422
WP_20140811_006
IMG_1582
IMG_8830
IMG_8685
IMG_3053
IMG_0572
IMG_0553
IMG_4578
IMG_1343
IMG_2975
IMG_2965
IMG_2448
IMG_8606
IMG_4577
IMG_0564
IMG_1828
IMG_2568
DSC00062
IMG_0589
IMG_3009
IMG_1017
IMG_1867
IMG_6494
IMG_0603
IMG_3045
IMG_8214
IMG_8645
IMG_8651
IMG_3078
IMG_6591
IMG_20181105_155733
IMG_8640
IMG_8637
IMG_3167
IMG_8610
IMG_8663
IMG_8799
IMG_4573
IMG_20181109_153539
IMG_0870
IMG_8592
IMG_2533
IMG_3035
IMG_3001
WP_20140811_010
IMG_0580
IMG_8271
Karlovy_Vary_sloup_se_sochou_Karla_IV.(2)
IMG_2370
IMG_4571
IMG_0606
IMG_2964
IMG_3092
IMG_8662
IMG_8212
Karlovy_Vary_sv._Bernard_z_Clairvaux_(02)
IMG_20181014_155241
IMG_2554
IMG_3074
IMG_6088
IMG_6066
IMG_6051
IMG_3094
IMG_0550
IMG_8245
IMG_0799
IMG_4573
IMG_5452
IMG_5224
IMG_6291
IMG_0560
IMG_8228
DSC00063
IMG_8623
IMG_5248