logo prehis.cz Cestování okres Karlovy Vary Karlovy Vary dům čp. 891/7 dům Embassy

Karlovy Vary - dům Černý Orel

Informace

Navštíveno: 31. 5. 2022

Historie: Dům Černý orel, původně dům Zum Swarzer Adler, stojí v centru lázeňské části Karlových Varů v městské památkové zóně v ulici Tržiště č. 27/5. Dům stojí v místech, kde již končilo historické Tržiště a stávala Špitálská brána. Dům pochází z období prvního většího stavebního rozmachu města na levém břehu řeky Teplé. Byl postaven v roce 1705 v barokním slohu. Dnešní jeho podoba je z období po velkém požáru města roku 1759, kdy dům obnovil karlovarský ranhojič Ignaz Götz opět v barokním slohu. V roce 1803 dům patřil Michalu Strunzovi a roce 1828 Josefu Glaserovi, který zde zřídil pekárnu a prodej pečiva. Roku 1995 byl dům prohlášen kulturní památkou. V současnosti (květen 2021) je evidován jako bytový dům v majetku společenství vlastníků. Objekt byl postaven na lichoběžníkovém půdorysu s asymetricky umístěným vstupem. Fasáda je čtyřosá, okna jsou rámována jednoduchými štukovými paspartami. Korunní římsa má původní dřevěnou profilaci. V postranních osách oken jsou dva menší vikýře, uprostřed je jeden větší. Podle síly zdiva je dům zděný, v patrech je možnost obezděné hrázděné konstrukce.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%AFm_%C4%8Cern%C3%BD_orel

Dojmy: Krásná barokní stavba, která vzhledem vybočuje z okolní zástavby.

Mapa

Fotografie

×