logo prehis.cz Cestování okres Karlovy Vary Karlovy Vary dům Černý Orel dům Heluan

Karlovy Vary - dům Embassy

Informace

Navštíveno: 31. 5. 2022

Historie: Dům Embassy, původního názvu Fürst Reuß-Greiz (česky Kníže Reuß-Greiz), stojí v lázeňské části Karlových Varů. Na místě dnešního domu Embassy stály původně dva klasicistní domy. V padesátých letech 19. století za majitele Antona Pitroffa zde došlo k rozsáhlým stavebním úpravám. Tehdy byla přistavěna dvorní křídla s vtaženým arkádovým ochozem kolem vnitřního dvora. Současná podoba domu pochází z počátku 20. století, kdy byla upravena čelní fasáda. Velká adaptace pak proběhla v roce 1936 podle plánů stavitele Paula Schauffusse. Jednotlivé salónky byly vybaveny mytologickou tematikou s prvky Heimatstilu (Dračí salónek, Sokolí jizba, Lovecký salónek, Holandský salónek). Štuková dekorace byla prací štukatéra Heinricha Kempfa z Tuhnic. Úprava střechy s velkým středním vikýřem a menšími postranními vikýři je novodobá. V roce 2014 byl dům uveden v Programu regenerace Městské památkové zóny Karlovy Vary 2014–2024 v části II. (tabulková část 1–5 Přehledy) v seznamu nemovitých kulturních památek na území MPZ Karlovy Vary a jejich aktuální stav jako vyhovující. V současnosti (červenec 2021) je dům evidován jako objekt k bydlení ve vlastnictví SJM Balkových. Provozován je jako rodinný hotel. Jedná se o řadový dvoupatrový dům s obytným podkrovím ve stylu klasicismu a historismu. Průčelí je o šesti okenních osách s atikou s balustrádou, která je o něco užší než průčelí. V přízemí je v ose situován široký obdélný vchod s dřevěnými novorenesančními dvoukřídlými dveřmi s rozetami. Okna prvého patra jsou v obdélných štukových rámech s uchy a těsně nasedajícími rovnými římsami, vždy se štukovou kartuší po stranách s akanty. V parapetech jsou štukové festony. Okna druhého patra mají obdobná ostění, navíc s klenáky s plastickými maskarony. Korunní římsa je se zubořezem na konzolách s akanty. Dům má úzký a hluboký zastřešený dvorek, patra jsou řešena s arkádami.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%AFm_Embassy

Dojmy: Krásný dům, který připomíná spíše barokní dům.

Mapa

Fotografie

×