logo prehis.cz Cestování okres Karlovy Vary Karlovy Vary dům čp. 468/1 dům Černý Orel

Karlovy Vary - dům čp. 891/7

Informace

Navštíveno: 31. 5. 2022

Historie: Tento měšťanský dům byl vystavěn nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachycen na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale je možné že je starší a jedná se již o barokní stavbu. Dům má podobu patrové zděné protáhlé stavby, která je krytá mansardovou střechou. Na průčelí domu je pak umístěna socha Karla IV. Socha zakladatele Karlových Varů, císaře a krále Karla IV. pochází pravděpodobně z roku 1739 a autorem by mohl být O. J. Wenda ze Žlutic. Podle jiných zdrojů je připisování tohoto autorství mylné a autor je uváděn jako neznámý. Sochu městu daroval apelační rada von Schuppig jako poděkování za lázeňskou léčbu. Nejprve byla umístěna na vysokém podstavci na jižním nároží renesanční budovy původní karlovarské radnice na Tržišti. V březnu roku 1875 však musela být radnice pro celkový špatný stavební stav zbořena, socha však byla ještě před demolicí budovy snesena. V roce 1936 byla umístěna na průčelí budovy bývalé okresní, později krajské knihovny v dnešní ulici I. P. Pavlova. Roku 1975 musela být kvůli špatnému stavu restaurována. V roce 2006 byla krajská knihovna přemístěna do Dvorů a budova se stala sídlem Městské knihovny Karlovy Vary. Socha na průčelí budovy zůstala v majetku Karlovarského kraje. V listopadu roku 2011 Karlovarský kraj na žádost městských zastupitelů sochu bezúplatně převedl do majetku města Karlovy Vary. Co se pak týká zdejší knihovny, tak ta v této stavbě sídlí od roku 1952.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bstsk%C3%A1_knihovna_Karlovy_Vary

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_IV._(socha,_Karlovy_Vary,_1739)

Dojmy: Krásná stavba, s barokní sochou, o které jsem bohužel nenašel mnoho informací.

Mapa

Fotografie

×