logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Karlovy Vary hotel Thermal hradiště Bažantí vrch

Karlovy Vary - hrad Zámecká věž

Informace

Navštíveno: 5. 6. 2015

Historie: Malý gotický hrad zde byl vystavěn v roce 1358 císařem Karlem IV. v blýzkosti vyvěrajících teplých pramenů. Následně v letech 1370 – 1376 zde na tomto hradě Karel IV. několikrát pobýval. V roce 1370 získalo město Loket propůjčená práva na toto panství, toto bylo stvrzeno i králem Václavem IV. v roce 1401. V roce 1437 byl tento hrad spolu s městem Loket zastaven rodu Šliků za služby králi, avšak ještě před rokem 1457 zastavil tento hrad Matyáš Šlik rytíři Václavovi Polackému z Polak. Následně však mezi rytířem a Šliky vznikali spory, které vyvrcholili dobitím hradu Šliky a uvězněním rytíře Václava. Tento spor se donesli i ke králi Vladislavovi II., který ihned nakázal, aby dne 10. dubna 1475 Václava Polanckého propustily a rytířovi zaplatily veškeré své dluhy. Následně hrad připadl roku 1489 synovi Jeronýmovi z Loketské větve Šliků, ale Loketští měšťané, mani a karlovarští spojily proti šlechtě a zúčastnily se místní války v roce 1502, která vyvrcholila v roce 1504, kdy Šlikové dobyli hrad a město. Neudrželi si jej ale dlouho, již v létě roku 1505 dobila hrad zemská hotovost a Šliky vypudila.

Příměří bylo až v roce 1506, kdy rod Šliků udělal určité kompromisy, pak získali opět zpátky jak město Loket, tak karlovarský hrad. V roce 1547 se rod Šliků účastnil stavovského povstání proti králi Ferdinandovi I., a ten jim následně zkonfiskoval majetek. Již v té době byl hrad označovaný jako zpustlý, a tak jej král prodal Karlovarským měšťanům. Město Karlovy Vary využívalo hrad pouze jako skladiště a v roce 1598 prodal Rudolf II. zbytek hradu městu Karlovy Vary, ale v roce 1604 hrad vyhořel. V roce 1608 byl hrad přestavěn na městskou hlásku a následně byl znova upraven v roce 1766 po dalším velkém požáru města z roku 1759. V té době již měla hradní věž Barokní střechu a nově vytvořený arkádový ochoz, ze kterého byli fanfárami vítáni významní hosté, v následujících obdobích se od tud zahajovala lázeňská sezona. V průběhu 19. století bylo okolí zámecké věže zastavěno domy a upraveno. V roce 1911 přibyl k věži výtah, zatím posledních oprav se hrad dočkal v roce 2001.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/karlovy-vary-hrad-zamecka-vez/

Dojmy: Jen škoda že z hradu se dochovalo tak málo a věž jde poznat jen z venku.

Mapa

Fotografie

×