logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Karlovy Vary Svatošské skály Tereziin obelisk

Karlovy Vary - štola Benátčanů

Informace

Navštíveno: 12. 7. 2016

Historie: Na levém břehu řeky Ohře se nachází jedna opuštěná štola, která na starých mapách z roku 1799 nese jméno Stahlerův sklep. V této štole se převážně těžila železná ruda, která se pak hutnila na nedalekém vrchu Kovářka, kde je dodnes několik struskových hald. První hledači kovů v této oblasti souvisí se slovanským hradištěm Starý Loket z 10. – 12. století. Následně je zde prokázána aktivita v 16. století, kdy zdejší oblast prozkoumávali Benátčané, což byli Italští prospektoři, kteří byli zběhlí v chemii, lučbě kovů, alchymii a magii. K těmto Benátčanům se váže i pověst že v této štole těžili polodrahokamové křemeny a také s pomocí trpaslíků zde těžili zlato. V pozdějších dobách sloužila tato štola jako skrýš pro Tašovické obyvatele.

Zdroj: http://prirodakarlovarska.cz/clanky/971-stola-benatcanu-tasovice

Dojmy: Doporučuji sem jít po naučné stezce, já z ní sešel a čekal mě obrovský kopec.

Mapa

Fotografie

×