logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Karlovy Vary Tři kříže Vila Lützow

Karlovy Vary - Vánoční dům

Informace

Navštíveno: 31. 7. 2015

Historie: Poprvé je zde zmiňovaná tvrz, která vznikla někdy v průběhu 14. století jako tvrz spadající do královského léna hradu v Lokti, jelikož již v roce 1369 je zde zmíněn loketský man rytíř Frencl z Dubu. V době husitských válek v roce 1447 byl hrad dobyt a následně zde sídlily loupeživý rytíři. V průběhu 16. století pak byl tento hrad propuštěn z loketského manství a následně byl renesančně přestavěn na zámek. V roce 1700 zde byla do půlkruhové bašty v parkánové zdi vybudována barokní kaple. V době, kdy zámek vlastnil Julius Jindřich a Josefina Eleonora Mulcová z Valdova, byl zámek barokně přestavěn v letech 1739 – 1756. V roce 1865 pak byla kaple přestavěna v novorománském slohu a následně v letech 1868 – 1885 byl podle projektu architekta Franze Madera vybudován salón ve stylu maurské architektury a vystavěna nová neorenesanční budova, tímto krokem se zámek dostal do současné podoby. Po konci 2. světové války a odsunu německého obyvatelstva byl zámek znárodněn a sídlilo zde dočasně v roce 1945 velitelství Rudé Armády. Následně započalo období chátrání, které skončilo až v roce 2000, kdy zámek zakoupil Karel Holoubek, který celý areál zámku nákladně zrekonstruoval do původní podoby. V současné době je v tomto zámečku celoroční expozice Vánoční dům, kde se návštěvníci mohou pokochat nejrůznějšími vánočními dekoracemi ať již novodobými či starými.

Zdroj: https://www.karlovyvary.cz/cs/vanocni-dum

Dojmy: Nádherná výstava kde si člověk najdenou připadá jako malé dítě.

Mapa

Fotografie

×