logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Karlovy Vary Kajetova tvrz kostel Povýšení sv. Kříže

Karlovy Vary - kostel Nanebevstoupení Páně

Informace

Navštíveno: 21. 12. 2016

Historie: Po celou dobu své existence od 15. století spadala obec Stará Role pod farní kostel v Sedlci. Zde se nacházela jen malá obecní kaple, ale když došlo v okolí k rozvoji porcelánu, narostl zdejší počet obyvatel na 6 tisíc a obecní kaple již přestávala stačit. Proto byl dne 28. února 1889 založen spolek pro stavbu kostela, který začal shromažďovat dary. Tento spolek se ale potýkal nejen se špatnými plány na kostel, ale také s touho mýt vlastní faru a hledáním vhodného místa pro tento kostel. V roce 1904 byla nalezena a zakoupena vhodná parcela na Kempfovo poli u Glasserova domu za 20 000 K, toto pole se ale poté ukázalo být nevhodné. Výstavba kostel pak započala na konci září roku 1907 podle plánu architekta Hermanna Fiedlera a dokončen v roce 1908 v pseudorománském slohu. V průběhu roku 1909 pak bylo v kostele pořizováno vnitřní zařízení. V roce 1917 pak byli z kostela sneseny zvony, které byli přetaveny na válečné účely, a tak zde až do roku 1924 zůstal jen jediný zvon, a to umíráček. V roce 1924 byli vyrobeny nové ocelové zvony firmou Ignác Starck v Brně. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války, zde v kostele byli prováděny jen obřady a následně v roce 1946 byl odvolán poslední zdejší farář Stegmann. Následně byla do fary umístěna zvláštní škola. Za doby komunismu se správci tohoto kostela velmi často střídali. V roce 2003 se ujal správy farnosti Vladimír Müller, za kterého do roku 2010 byla provedena rekonstrukce kostela.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/stara-role-kostel-nanebevstoupeni-pane

Dojmy: Mohutný kostel, do kterého jsem se bohužel nepodíval.

Mapa

Fotografie

×