logo prehis.cz Cestování okres Karlovy Vary Karlovy Vary dům Mattoni Trinkhalle dům Mozart

Karlovy Vary - dům Mořská Panna

Informace

Navštíveno: 31. 5. 2022

Historie: Dům Mořská panna, původního názvu Haus Meerfräulein, později nazýván též Dvě mořské panny nebo U dvou mořských panen, stojí v centru lázeňské části Karlových Varů. Na místě dnešního domu stával Stöhrův dům, který byl zmiňován již k roku 1756. Po ničivém požáru města v květnu 1759 byl dům ještě téhož roku obnoven. Princ Alexander de Kourrackin propůjčil domu štít se svým erbem. V roce 1867 zde bylo otevřeno soukromé muzeum rytce skla Antona Pittroffa, nadšeného sběratele předmětů a kuriozit všeho druhu. Jeho sbírky později vytvořily základ fondu karlovarského muzea. V letech 1887–1889 nechala Marie Pitroff provést novostavbu domu, pro níž projekt vypracoval v říjnu 1887 karlovarský stavitel Konrad Eckle. Dům pojal ve stylu italské a německé novorenesance. Po roce 1948 dostal objekt jméno Volga. V roce 2014 byl dům uveden v Programu regenerace Městské památkové zóny Karlovy Vary 2014–2024 v části II. (tabulková část 1–5 Přehledy) v seznamu památkově hodnotných objektů na území MPZ Karlovy Vary se stavem vyhovujícím. V současnosti (červen 2021) je evidován jako objekt k bydlení ve vlastnictví společnosti CALUMA a. S. Budova se nachází v historické části města v ulici Stará louka č. 373/6. Na jedné straně sousedí přímo s domem Esplanade, z druhé strany přes bezejmennou uličku stojí dům Bratří Nastopilů. Dům Mořská panna je nárožní čtyřpodlažní budova s obytným podkrovím. Hlavní průčelí je o čtyřech okenních osách, po obou stranách s nárožními věžemi, jimž do ulice vystupující poloha domu umožnila dominantní pozici. Věže jsou nahoře zakončené báněmi. V přízemí je unikátně dochovaný obchodní portál, nad nímž jsou centrálně osazeny plastiky dvou mořských panen nesoucích kartuši s letopočten výstavby domu (1889).

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%AFm_Mo%C5%99sk%C3%A1_panna

Dojmy: Krásný a velmi bohatě zdobený dům.

Mapa

Fotografie

×