logo prehis.cz Cestování okres Karlovy Vary Karlovy Vary dům Maltézský kříž dům Mořská Panna

Karlovy Vary - dům Mattoni Trinkhalle

Informace

Navštíveno: 31. 5. 2022

Historie: Dům Mattoni Trinkhalle, též znám pod jménem Piccadilly, stojí v centru lázeňské části Karlových Varů v městské památkové zóně v ulici Tržiště č. 25/1. Objekt byl vystavěn na místě staršího barokního domu Fregata. V letech 1899–1900 nechal novostavbu zbudovat podnikatel a průmyslník Heinrich Mattoni, mimo jiné i význačný obchodník s minerální vodou. Projekt domu vypracoval vídeňský architekt Karl Haybäck, který dům vystavěl v barokizujícím slohu s prvky secese. Dům pak sloužil jako nové zasilatelství minerální vody. Po smrti Heinricha Mattoniho (14. května 1910) dům zakoupil Ernst Georg Wied, mj. majitel téměř sousedního domu Galex. V roce 1928 došlo k zásadní adaptaci domu Mattoni Trinkhalle, plány vypracoval stavitel Julius Srb. V roce 1935 byla v přízemí domu zrealizována adaptace obchodu na bankovní provoz banky Kreditanstalt der Deutschen. Nový portál byl zřízen ve stylu klasicismu. Plány pro tuto úpravu i její realizaci zajistil architekt Hermann Wunderlich z německé techniky v Praze. V roce 2014 byl dům uveden v Programu regenerace Městské památkové zóny Karlovy Vary 2014–2024 v části II. (tabulková část 1–5 Přehledy) v seznamu navrhovaných objektů k zápisu do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek na území MPZ Karlovy Vary. V současnosti (květen 2021) je evidován jako bytový dům v majetku společenství vlastníků. Jedná se o velmi úzký objekt tříosého průčelí na hloubkově orientované parcele postavený ve stylu pozdního historismus se secesními motivy.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%AFm_Mattoni_Trinkhalle

Dojmy: Krásný historizující úzký dům, který je velmi bohatě ozdobený.

Mapa

Fotografie

×