logo prehis.cz Cestování okres Karlovy Vary Karlovy Vary dům Mořská Panna dům Palacký

Karlovy Vary - dům Mozart

Informace

Navštíveno: 31. 5. 2022

Historie: Dům, jak jej známe dnes, vznikl přestavbou domu Drei rote Rosen (Tři rudé růže) zmiňovaného k roku 1756. V roce 1786 zde při svém druhém karlovarském léčebném pobytu bydlel německý básník Johann Wolfgang Goethe, čímž se dům dostal mezi tzv. Goethovské domy v Karlových Varech. Přestavba domu se uskutečnila pravděpodobně kolem roku 1868. Kdo stavební plány navrhl a kdo přestavbu uskutečnil, není známo. Podle charakteru dekorace fasády s prvky romantického historismu se předpokládá účast karlovarského stavitele Johanna Voigta. V roce 2014 byl dům zmíněn v programu regenerace Městské památkové zóny Karlovy Vary pro období 2014–2024 s označením stavu jako vyhovující. V současnosti (květen 2021) je dům evidován jako objekt k bydlení v soukromém vlastnictví. Je využíván jako hotel. Čtyřpodlažní dům s obytným podkrovím ve stylu romantického historismu se nachází v ulici Stará louka č. 371/18. Hlavním prvkem dekorace fasády je naznačený střední rizalit ukončený nízkým trojúhelným frontonem. Ten je doplněn obloučkovým vlysem a čtyřlisty. Segmentové okenní otvory jsou osazeny konzolkovými nadokenními římsami. Čtvrté podlaží je řešeno sdruženými půlkruhovými okny, což vytváří dojem arkatury. Uprostřed je umístěna deska s reliéfem Mozarta a jeho signaturou.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%AFm_Mozart

Dojmy: Krásný decentně zdobený dům.

Mapa

Fotografie

×