logo prehis.cz Cestování okres Karlovy Vary Karlovy Vary dům Pasteur dům Pomeračovník

Karlovy Vary - dům Petr Veliký

Informace

Navštíveno: 31. 5. 2022

Historie: Dům Petr Veliký, dříve znám jako Roter Adler (Červený orel), stojí v centru lázeňské části Karlových Varů. Na místě dnešního objektu stával barokní dům jménem Heydemannův či Drechslerův. Traduje se, že zde při svých dvou návštěvách Karlových Varů v roce 1711 a 1712 bydlel ruský car Petr Veliký. Ten však pravděpodobně bydlel na Tržišti a zde pouze vysoustružil u soustružníka Haydemanna pověstné nohy ke stolu. Majitel Adolf Knoll na místě starého domu nechal v letech 1893–1894 postavit dům nový. Stavební práce zrealizoval karlovarský stavitel Josef Waldert dle vlastního projektu. Podle jistých známek (barokizující kartuše ve frontonech oken i štítů vikýřů) se má zato, že s Josefem Waldertem tradičně spolupracoval architekt Alfred Bayer. V roce 1910 Josef Waldert ještě upravil balkony ve třetím patře na kryté lodžie. V roce 2014 byl dům uveden v Programu regenerace Městské památkové zóny Karlovy Vary 2014–2024 v části II. (tabulková část 1–5 Přehledy) v seznamu nemovitých kulturních památek na území MPZ Karlovy Vary se stavem vyhovujícím. V současnosti (červen 2021) je objekt evidován jako bytový dům v majetku společenství vlastníků. Jedná se o řadový čtyřpodlažní dům s obytným podkrovím. Uliční průčelí je čtyřosé. V přízemí v ose je situován obdélný vchod s původními dveřmi s vyřezávanou pseudobarokní mříží. Nad nimi je původní sklo s nápisem „STARÁ LOUKA ČÍS. 42“. První a druhé patro mají okna obdélná, v prvním patře jsou obě krajní s trojúhelným frontonem, ve druhém obě střední se segmentovou římsou. Ve třetím patře v místech obou krajních os vystupují prosklené arkýře obdélného půdorysu, obě střední okna jsou segmentová. Střední dvě okna druhého patra a obě krajní v podkroví jsou zdůrazněna balkonem obdélného půdorysu s kovaným zábradlím s motivy mřížky, pásky a mušle. Fasádu člení pilastry. Korunní římsa je výrazně vyložená na konzolách tvaru zubořezu. Nad římsou uprostřed je velký arkýř se dvěma obloukovými okny završen štítem sedlového tvaru. Postranní vikýře jsou menší, s trojúhelným frontonem. Dům je příkladem architektury pozdního historismu. Zcela mimořádné je zde použití keramických obkladů a malovaných dlaždiček k dekoraci fasád.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%AFm_Petr_Velik%C3%BD

Dojmy: Krásný a velmi bohatě zdobený dům.

Mapa

Fotografie

×