logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Karlovy Vary kaple sv. Anny kaple sv. Nikolaje

Karlovy Vary - kaple sv. Linharta

Informace

Navštíveno: 19. 5. 2017

Historie: Hluboko v současných lázeňských lesích ležela kdysi dnes již zaniklá osada Obora, okolo které byli roztroušené políčka. V průběhu 17. století, když se zde začalo rozvíjet lázeňství, zakoupilo město Karlovy Vary všechny zdejší pole a statky, které nechalo následně zalesnit. V téže době pravděpodobně vznikla kaple sv. Linharta. V roce 1838 byla kaple na náklady lady William Russellové přestavěna na hranolovou klasicistní kapli s trojúhelníkovým štítem. Následně v roce 1884 zaplatil přestavbu kaple do pseudogotického slohu syn lady William Russellové lord Ampthill. V období před 2. světovou válkou vysel v kapli obraz poustevníka Linharta, ten zde vysel až do roku 1995, kdy jej nahradila kopie. Kopie zde pak vysela až do roku 2007 kdy začala oprava kaple a úprava okolí. Následně v roce 2010 získala kaple nové zastřešení.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/karlovy-vary-kaple-sv-linharta

Dojmy: Maličká kaple, stojící poblíž zříceniny kostela sv. Linharta.

Mapa

Fotografie

×