logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Karlovy Vary Tereziin obelisk Tři kříže

Karlovy Vary - Tržní kolonáda

Informace

Navštíveno: 5. 6. 2015

Historie: Od nepaměti vyvěral na tržišti v Karlových varech pramen nazývaný Fresser (Žrout) následně přejmenován na pramen Karla IV. Když probíhaly na tržišti v roce 1838 stavební práce, tak byl objeven vývěr pramene, který byl pojmenován Tržní pramen. Oba tyto prameny zakrýval jednoduchý altán s krátkou kolonádní halou. Když došlo na demolici Karlovarské radnice v roce 1875 a následně domu Bílí Orel v roce 1882 bylo rozhodnuto o výstavbě nové dřevěné kolonády ve švýcarském stylu, která vyrostla v letech 1882 – 1883 podle návrhu architektů Ferdinanda Fellnera a Hermanna Helmera a byla vybudována tesařským mistrem Oesterreicherem z Vídně. Když přišla velká povodeň do Karlových Varů v roce 1890, tak velmi poškodila jeden dům, který sousedil s Tržní kolonádou. Tento dům pak město v roce 1899 zakoupilo a nechalo strhnout, následně v letech 1904 – 1905 byla kolonáda podle návrhu ing. Franze Drobnyho prodloužena o pravou část. V roce 1906 pak vyhlásili Karlovy Vary novou soutěž o výstavbu nové Tržní kolonády, ale díky příchodu Velké války se od tohoto záměru odstoupilo. Následně v letech 1991 – 1993 proběhla rekonstrukce této zchátralé kolonády, kdy byla znovuvybudována jako věrná kopie kolonády z roku 1883.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/karlovy-vary-trzni-kolonada/

Dojmy: Velký vyřezávaný altán, který má své kouzlo.

Mapa

Fotografie

×