logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Karlovy Vary Vodojem č. I vyhlídka Camera Obscura

Karlovy Vary - Vřídelní kolonáda

Informace

Navštíveno: 5. 6. 2015

Historie: V letech 1878 – 1879 zde nad vřídlem vyrostla velmi bohatě zdobená litinová kolonáda. Avšak postupem času začala chátrat, a tak v roce 1940 byla tato kolonáda rozebrána a byla vyhlášena soutěž na kolonádu novou. Z důvodu pokračující války se však budování nové kolonády odložilo a vybudovala se provizorní dřevěná kolonáda, která následně v roce 1946 byla upravena podle architekta Ladislava Kozáka. Postupem času ale dřevěná kolonáda opět zchátrala vlivem vřídla a větru, a tak byla v roce 1960 vyhlášena nová soutěž ve které zvítězil projekt architekta dr. Ing. Jaroslava Otruby. A dne 24. ledna 1967 byla stržena postupně dřevěná kolonáda a následně v roce 1975 byla dostavěna nová betonová kolonáda od autora ing. Arch. Šrámka a byla pojmenována jako kolonáda Jurije Gagarina. Následně se ustálilo jméno Vřídelní kolonáda, avšak i v současné době, kdy ve 20. letech 21. století je betonová kolonáda v dezolátním stavu, ozývá se mnoho hlasů pro obnovení původní litinové kolonády.

Zdroj: https://www.karlovyvary.cz/cs/vridelni-kolonada-0

Dojmy: Velmi impozantní pramen který je umístěn v budově, která vypadá jako by byla vystřižena a nalepena tam kam nepasuje.

Mapa

Fotografie

×