logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Karlovy Vary Hřbitov Hřbitovní kaple

Karlovy Vary - hřbitovní administrační budova

Informace

Navštíveno: 19. 9. 2017

Historie: Karlovarský architekt Viktor Oertl postavil roku 1897 pro městský hřbitov administrativní budovu s krematoriem. Jako inspirace mu posloužily italské hřbitovy a krematoria, která obsahovala kapli, chladicí boxy a pitevnu v jedné budově. Pro celou stavbu tak byl navržen důmyslný systém chlazení. Provoz byl bez závislosti na elektřině a chladicích kompresorech, stálou nízkou teplotu zajišťovaly jen větrací šachty v podlahách a zdech budovy.

Stavba byla od 90. let 20. století zavřená. Dochovala se v ní výtahová šachta s původní strojovnou, která spojovala chladicí prostory v přízemí s pitevnou v patře. Pitevnu s dochovaným původním pitevním stolem osvětlovalo denní světlo díky prosklenému stropu. Dalším dochovaným zařízením byla pračka na desinfekci oděvů.

Rekonstrukce budovy započala roku 2015. Město získalo finanční prostředky z dotací na ochranu památek. Je záměr využít její horní patro a pavilon jako umělecké dílny.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ast%C5%99edn%C3%AD_h%C5%99bitov_(Karlovy_Vary)

Dojmy: Zajímavá budova, která je trochu skrytá mezi stromy.

Mapa

Fotografie

×