logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Karlovy Vary hradiště Starý Loket hřbitovní administrační budova

Karlovy Vary - Hřbitov

Informace

Navštíveno: 19. 9. 2017

Historie: Nejstarší hřbitov ve městě býval u kostela svaté Máří Magdalény. Po epidemii byl roku 1784 při josefínských reformách přeložen ke kostelu svatého Ondřeje, který stál za Ostrovskou branou na konci Ostrovské uličky (ulice Ondřejská) na severovýchodním okraji města. Když přestal dostačovat, pohřbívalo se od roku 1864 na hřbitově v obci Drahovice na východním okraji města, který sloužil jako dočasný již od roku 1859. Tento hřbitov se stal ústředním hřbitovem pro město, Ondřejský hřbitov byl zrušen a roku 1913 přeměněn na park. Vedle katolického hřbitova v Drahovicích byl založen také hřbitov evangelický a židovský.

Tyto tři samostatné hřbitovy jsou od sebe odděleny zdí. Ve všech třech je dochován soubor cenných náhrobků - neogotických, neorenesančních, secesních, kubistických a funkcionalistických. Roku 1991 byl evangelický hřbitov prohlášen za kulturní památku (r.č. 4530), roku 1996 byla památková ochrana rozšířena o katolický a židovský hřbitov, budovu administrativy a krematorium.

Rodině Becherů patří největší novogotická hrobka, která sousedí s hrobkou rodiny Mattoni. Zde je pohřben Jindřich šlechtic von Mattoni (1830-1910), zakladatel lázní Kyselka (Giesshübl-Sauerbrunn). Další významnou rodinou zde pohřbenou je rodina Julia Puppa (1844-1902) a rodina Karla Puppa. Je zde pohřben také Julius Pupp (1869-1936), president hotelu akciové společnosti Pupp.

Na hřbitově má hrob i akademický malíř Georg Kordik (1818-1886) a herec karlovarského divadla Gustav Opočenský (1920-1992), který má náhrobek od svého syna sochaře Pavla Opočenského.

Jako vzpomínky na oběti 1. a 2. světové války byly na hřbitov umístěny Pomník usmíření a Pomník pochodu smrti.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ast%C5%99edn%C3%AD_h%C5%99bitov_(Karlovy_Vary)

Dojmy: Obrovský hřbitov, ve kterém se nachází množství zajímavých náhrobků a krypt.

Mapa

Fotografie

×