logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Karlovy Vary Goethova vyhlídka hlava lvice

Karlovy Vary - Grandhotel Pupp

Informace

Navštíveno: 5. 6. 2015

Historie: Nejstarší stavbou Grandhotelu Pupp byla stavba zvaná Saský sál, která byla vystavěna na objednávku starosty města Deimla v roce 1701. Jak postupně rostla sláva tohoto sálu, tak se rozhodl další starosta Andreas Becher postavit Lusthaus, který byl postaven v pravém úhlu k Saskému sálu. Stál přibližně v místech dnešní restaurace. Následně v roce 1760 přišel do Karlových Varů rodák z Veltrus Jan Jiří Pop, který nastoupil na místo zdejšího cukráře Mitterbacha a následně se v roce 1775 oženil s jeho dcerou, která koupila třetinu českého sálu (bývalý Lusthaus) a v roce 1776 koupila druhou třetinu tohoto sálu a téhož roku koupil její manžel poslední třetinu. V té době se již Jan začal podepisovat jako Johann Georg Pupp a ještě v témže roce rozjel svůj podnik, který se v průběhu 18. století úspěšně rozvíjel. V roce 1890 získala rodina Puppů do vlastnictví i původní saský sál, a ještě téhož roku byla založena rodinná akciová společnost. V roce 1896 předala architektům Fellnerovi a Helnerovi projekt, aby byl tento celý soubor budov sloučen v jednu v novobarokně pojatém slohu. Tato přestavba pak započala v roce 1907 a následně vyvrcholila v letech 1922 – 1923. Na konci 2. světové války byl hotel zabaven a přejmenován na hotel Moskva. Toto jméno si udržel hotel až do roku 1989 kdy byl opět přejmenován na Grandhotel Pupp.

Zdroj: http://www.pupp.cz/cs/sekce/15-historie.html

Dojmy: Obrovská stavba s předraženými službami, ale historicky velmi významná.

Mapa

Fotografie

×