logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Karlovy Vary hradiště Bažantí vrch hradiště Starý Loket

Karlovy Vary - hradiště Drahovice

Informace

Navštíveno: 19. 9. 2017

Historie: Velmi neobvykle malé hradiště pochází z pozdní doby bronzové, a bylo založeno pravděpodobně v 10. století př. n. l. na malém ostrohu nad řekou Ohří. Před malým hradem se nacházela neopevněná osada, kde se lidé živily lidé především zemědělstvím a pastevectvím, ale také kovolitectvím. Pode dnes známe socializace v tehdejší době, se předpokládá že na hradě sídlil jen někdo vysoce postavený se svou rodinou. Hradiště zaniklo v důsledku požáru, velmi pravděpodobně během nějakých válečných událostí.

Tato lokalita byla objevena v roce 1989 archeologem Jaroslavem Baštou. Ještě téhož roku zde byl proveden archeologický průzkum pod vedením Mgr. Jiřího Klsáka a výše zmíněného Jaroslava Bašty. Bylo zjištěno, že na vrcholu ostrohu byly upevněny kůly a zahloubená chata. Dále zde bylo objeveno že lokalita zanikla v důsledku velkého požáru, když zde byli horkem popukané kameny, ale také druhotně vypálená keramika. Dále zde byl nalezena hlavice sekeromlatu, která byla pohřbena pod základy srubu, možná na ochranu proti bohu blesků. Dále zde byl nalezen zdobený náramek z jemně vyčiněné kůže, který pravděpodobně patřil dítěti, nebo drobné ženě. Náramek se nacházel pod valem a dostal se sem pravděpodobně při práci, kdy majitelovi sklouzl z ruky.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/drahovice-hradiste

Dojmy: Vysoký ostroh, kam se sice jde dobře od silnice směr Praha, ale hůře od silnice směr Kyselka.

Mapa

Fotografie

×