logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Karlovy Vary kostel Povýšení sv. Kříže kostel sv. Lukáše

Karlovy Vary - kostel sv. Linharta

Informace

Navštíveno: 19. 5. 2017

Historie: Opevněný pozdně románský kostel sv. Linharta se hřbitovem, byl založen asi někdy kolem roku 1200 na území loketské královské obory a je poprvé zmíněn v roce 1246 jako jeden ze tří filiálních kostelů, spolu s kostelem v Olšových Vratech a v bývalém Vranově, náležícím k loketskému farnímu kostelu sv. Václava. Kostel byl vystavěn nad dnes zaniklou středověkou vsí Oborou a byl obehnán dvěma vodníma příkopy. V polovině 14. století se ves Obora spolu s kostelem stali majetkem nově založeného města Karlovy Vary. V roce 1369 zde zemřel zdejší farář Heinrich, po kterém nastoupil klerik Nikolaus, syn Johanna z Lokte. Následně získali patronát nad kostelem držitelé hradu v Doubí a po nich v roce 1413 získal patronát opět Loket. Posledním správcem tohoto kostela byl v roce 1476 uváděn farář Michael. Na konci 15. století pak byla zdejší farnost zrušena, a přenesena do Karlových varů, následně po zrušení kostela se postupně vylidňovala i ves. V 1. polovině 16. století zde byli ještě osadníci ale již v 2. polovině 16. století je ves označována jako pustá. Kostel byl tak ponechán svému osudu a pomalu chátral.

I když kostel chátral, i tak úplně neosiřel v průběhu 18. století se stal totiž velmi navštěvovaným místem lázeňských hostů. V roce 1772 si všiml lázeňský lékař David Becher že k výstavě kostela byl použit vřídlovec. Následně v letech 1989 – 1992 zde byl proveden archeologický průzkum pod vedením archeologa Jiřího Klsáka. Z kostele byla vyčištěna suť a uvnitř kostela bylo objeveno několik nálezů, jako například pohřbené tělo muže se dvěma novorozenci, zbytky podlahy s původní dlažbou, 10 mincí a votivní předměty. V roce 1991 byl pak objeven středověký hřbitov s kosterními pozůstatky a dalšími zajímavými nálezy. Po ukončení archeologického průzkumu byl v letech 1998 – 1999 zdivo kostela zakonzervováno a upraven okolní terén. V roce 2010 pak bylo přistoupeno k záchrannému archeologickému výzkumu.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/karlovy-vary-kostel-sv-linharta/

Dojmy: Pěkná zřícenina, kde je celkem klid, ani jsem zde nepotkal mnoho výletníků.

Mapa

Fotografie

×