logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Karlovy Vary dům Zlatý klíč Findlaterův obelisk

Karlovy Vary - evangelický kostel sv. Petra a Pavla

Informace

Navštíveno: 9. 11. 2016

Historie: Tento kostel byl po svém vystavění v letech 1854 – 1856 zasvěcen pouze sv. Petru. Byl postaven na popud hraběnky Schamburg-Lippe, podle plánů architekta Gustava Heina, pro všechny nekatolické hosty lázní. V roce 1857 pak získal tento kostel obraz Nanebevstoupení Krista od malíře C. Steffecka. Následně když si zde pravoslavná a anglikánská církev postavila vlastní kostely, tak tento kostel připadl pouze církvi luteránské. V letech 1864 – 1865 byl kostel rozšířen o průčelí, ke kterému přibyla i věž, ale také byla vystavěna budova fary. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války získala tento kostel církev československá husitská, která kostel znovu zasvětila sv. Petru a Pavlu.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/karlovy-vary-evangelicky-kostel-sv-petra-a-pavla/

Dojmy: Velmi zajímavý kostelík.

Mapa

Fotografie

×