logo prehis.cz Cestování okres Karlovy Vary Karlovy Vary dům Zlatá Koruna evangelický kostel sv. Petra a Pavla

Karlovy Vary - dům Zlatý klíč

Informace

Navštíveno: 31. 5. 2022

Historie: Dům s barvířským a mlýnským provozem byl zde poprvé zmíněn k roku 1759. Již v roce 1788 byl znám pod názvem Goldener Schlüssel (Zlatý klíč). Nový dům zde postavil v letech 1835–1836 barvířský mistr Bernard Richter. Tento podnikavý muž zde vyráběl též karlovarskou sůl a později působil v Karlových Varech jako purkmistr. Další majitelé Gustav a Karl Becher nechali v letech 1889–1893 upravit fasádu v neorenesanšním slohu domu. Návrh této fasády vypracoval karlovarský stavitel Konrád Eckel. Roku 1964 byl dům prohlášen kulturní památkou. V současnosti (květen 2021) je dům evidován jako víceúčelová stavba v soukromém vlastnictví. Jedná se o řadový čtyřpodlažní dům o devíti osách, se střešní nástavbou. Přízemí bývalo otevřeno podloubím s rovnými překlady na pilířích obložených mramorem. Později byl prostor zaplněn obchody. Patra jsou bosována s představenými pilastry, přes které jsou položeny kordonové římsy. Okna prvního a druhého poschodí mají profilované rámy, doplněné trojúhelnými a půlkruhovými štítky na konzolách. Okna ve třetím poschodí mají rámy s ušima. Střešní pětiosá nástavba je oplechovaná.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%AFm_Zlat%C3%BD_kl%C3%AD%C4%8D

Dojmy: Krásný a bohatě zdobený dům.

Mapa

Fotografie

S
×