logo prehis.cz Cestování okres Karlovy Vary Karlovy Vary dům Pomerančovník dům Romance

Karlovy Vary - dům Raphael

Informace

Navštíveno: 31. 5. 2022

Historie: Dům nechal v letech 1888–1890 vystavět karlovarský notář Heinrich Zloch. Projekt byl vypracován ve vídeňském ateliéru Fellner a Helmer ve slohu Holandské neorenesance. V roce 1920 byl dům propojen s domem König von Preusen (Pruský král), který stával na sousední parcele dnešního domu Galex. Na exteriéru se propojení neprojevilo. Plány na tuto úpravu vyhotovil stavitel Alois Sichert. V roce 2014 byl dům v Programu regenerace Městské památkové zóny Karlovy Vary 2014–2024 v části II. (tabulková část 4) zařazen do seznamu navrhovaných objektů k zápisu do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek na území MPZ Karlovy Vary. V současnosti (květen 2021) je dům evidován jako objekt k bydlení v majetku společnosti Royal Residence, s. r. O. Jedná se o úzký objekt na hloubkově orientované parcele postavený ve stylu holandské novorenesance. Průčelí je čtyřosé s režným cihlovým zdivem a trojetážovým volutovým štítem. Raritou interiéru je vřetenové schodiště vedoucí z vestibulu do vyšších pater, které bylo v Karlových Varech v době výstavby jedinečné. Název domu odkazoval na výmalbu stropu vstupního vestibulu, kde v jeho centrální části je malovaný medailon italského malíře z období vrcholné renesance Raffaela Santi.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%AFm_Raphael

Dojmy: Krásný a bohatě zdobený vysoký dům.

Mapa

Fotografie

×