logo prehis.cz Cestování okres Karlovy Vary Karlovy Vary dům Petr Veliký dům Raphael

Karlovy Vary - dům Pomeračovník

Informace

Navštíveno: 31. 5. 2022

Historie: Dům Pomerančovník, původního názvu Zum Pomeranzenbaum (česky: dům U pomerančovníku), dnes též dům Promenáda, stojí v centru lázeňské části Karlových Varů v městské památkové zóně v ulici Tržiště č. 381/31. První zmínka o domu je z roku 1756, kdy se jmenoval Das Gottfriedische Haus a byl vystavěn v barokním slohu. Ten při ničivém požáru Karlových Varů v roce 1759 s mnoha jinými domy vyhořel, ale dále byl v majetku paní Torellin. Roku 1788 je již znovu zmiňován, tentokrát pod názvem Zum Pomeranzenbaum (U pomerančovníku). Někdy mezi těmito lety musel být dům obnoven opět v barokním slohu. Na počátku 19. století došlo k dvorní přestavbě se stájemi a remízou v přízemí. V roce 1847 byl dvůr ze všech stran uzavřen a změněn ve vnitřní světlík s ochozovou chodbou s otevřenými arkádami. Roku 1876 byla zbořena stará lékárna Bílý orel na Tržišti čp. 2 a nový majitel Alfred Becher ji přemístil do domu U pomerančovníku. Od roku 1908 pak byla uváděna jako Adler–Apotheke magistra Worliczka. Dalším vlastníkem domu byl doktor Hugo Maier, který jej v roce 1923 propojil se sousedním domem Sedm planet, který rovněž vlastnil. Roku 1908 byla karlovarským stavitelem Ludwigem Steinlem upravena fasáda domu v novobarokním stylu. Hlavní přední dům má šestiosé průčelí. V přízemí je umístěn obloukový vchod s ostěním v omítce s klenákem. Po jeho levé straně je podobně řešené okno, po pravé druhý, širší vchod. Přízemí je dnes novodobě obloženo dlaždicemi. Nad přízemím je široký pas. Přes první a druhé patro se tyčí pilastry s korintskými hlavicemi, které nesou korunní římsu. Okna jsou obdélná bez říms, v prvním patře s parapety. Mezi okny prvního a druhého patra je ploché obdélné panelování, u krajních oken nahoře jsou niky s plochým štukovým rámováním nahoře.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%AFm_Pomeran%C4%8Dovn%C3%ADk

Dojmy: Krásný a bohatě zdobený novobarokní dům.

Mapa

Fotografie

×