logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Karlovy Vary sloup vévodů z Cambridge Smetanovy sady

Karlovy Vary - sloup se sousoším Nejsvětější Trojice

Informace

Navštíveno: 8. 5. 2016

Historie: Tento vrcholně barokní sloup byl postaven na náklady hraběnky z Vrtby v roce 1716 poblíž bývalé budovy radnice na tržišti z vděčnosti, že se Karlovým Varům vyhnula v roce 1713 morová epidemie. V roce 1714 uzavřel zdejší farář František Böhm dohodu se žlutickou kamenickou dílnou Oswalda Josefa Wendy a městskou radnicí o vytvoření sousoší. Ústřední námět sousoší je korunování Panny Marie, tento námět je u barokních sloupů tohoto typu zcela výjimečný. Tento sloup tak spojuje dva kulty křesťanské víry, a to kult Panny Marie a kult Svaté Trojice. Samotná výstavba sousoší pak proběhla v letech 1715 – 1716. Umístění sloupu bylo zvoleno podle toho, aby bylo propojeno s tehdy ještě gotickým kostelem sv. Máří Magdalény. V té době zde ještě nestály budovy a kolonáda jako dnes, a tak byl sloup vidět hned jakmile se vyšlo z kostela. Toto propojení bylo zrušeno v roce 1744, kdy byla vybudována vřídelní kolonáda. V roce 1839 byli zbourány původní schody ke sloupu a následně v roce 1842 byli nahrazeny schody novými. Sloup byl obnovován v roce 1900 panem J. Watzkem a následně byl renovován v letech 1930 – 1931 kamenickým mistrem Peterem Wolfem. Tato renovace však nenávratně poškodila a pozměnila vzhled sloupu, ale také soch.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/karlovy-vary-sloup-se-sousosim-nejsvetejsi-trojice/

Dojmy: Velmi zajímavě a detailně spracovaný morový sloup, který přiměje se na něj podívat každého kolemjdoucího.

Mapa

Fotografie

×