logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Karlovy Vary Malé Versailles Městská spořitelna

Karlovy Vary - Městské divadlo

Informace

Navštíveno: 5. 6. 2015

Historie: Dříve se zde nacházelo Becherovo divadlo, ale to již přestávalo v 2. polovině 19. století stačit jak kapacitě lázeňských návštěvníků, tak technickým stavem. Tak byla městská rada donucena začít roku 1870 jednat o novém městském divadle. Až v roce 1876 bylo rozhodnuto že nové divadlo bude stát na místě původního Becherova a v roce 1883 byl podle architektů Fellnera a Helmera vypracován plán nového divadla. Poslední hra byla ve starém divadle dne 14. září 1884 a hned na to bylo započnuto s rozebíráním budovy. Následně v letech 1884 – 1886 zde vyrostla nová pseudobarokní budova divadla. Sochařská výzdoba, figurální plastiky a štuky byli vytvořeny podle vídeňského sochaře Theodora Friedla sochaři Reinhard Völkl z Vídně a Karl Watzek z Rybář. Malířskou výzdobu pak vytvořili malíři bratři Gustav a Ernst Klimtovi a Franz Matsch. První hra, která se zde odehrála, byla dne 15. května 1886 Figarova svatba. V letech 1910 – 1912 pak byli v divadle provedeny první rekonstrukční práce. V roce 1928 pak byl upraven interiér pro větší počet diváků podle prof. Arch. Artura Payera. Dne 4. října 1938 hovořil z balkonu divadla k zfanatizovanému německému obyvatelstvu, shromážděnému na dnešním Divadelním náměstí říšský vůdce Adolf Hitler spolu s Himmlerem, von Ribbentropem, Hendrichem, Dr. Lammersem, Martin Bormannem. Jako vůdcův předřečník vystopil K. H. Frank. V letech 1939 – 1945 pak zde v divadle byl zahájen model celoročního provozu stálého třísouborového německého divadla. Po konci 2. světové války se v budově divadla na čas usídlila rudá armáda a následně bylo divadlo předáno opět karlovým varům, a tak zde byl zřízen první český celoroční divadelní soubor. Za celou dobu existence ale byla budova již velmi zchátralá, a tak v roce 1975 bylo přistoupeno k celkové rekostrukci, která trvala od roku 1975 až do roku 1978, kdy skončila první etapa rekonstrukce. Druhé etapy se ale pro nedostatek financí divadlo vůbec nedočkalo. Následně v letech 1993 – 1999 proběhla celková rekonstrukce budovy. Po této poslední opravě, byla první hra, která se zde hrála Gogolova Ženitba.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/karlovy-vary-mestske-divadlo

Dojmy: Zajímavá velmi poutající budova svým vzhledem a výzdobou.

Mapa

Fotografie

×