Valeč

Informace

Městský erb:

518px-znak_obce_valesvg_46581428481_o

Navštíveno: 9. 4. 2018

Historie: Název vesnice je odvozen z osobního jména Válek ve významu Válkův dvůr. V historických pramenech se vyskytuje ve tvarech de Walcz (1358 a 1369), de Walecz (1405), de Walcze (1407), na Valči (1487) nebo Walecz (1571). První písemná zmínka o obci pochází z roku 1358, jakož o majetku rytířů z Valče. Na městečko byla ves povýšena 2. prosince 1514 Vladislavem Jagellonským na žádost tehdejšího majitele panství Jakuba z Vřesovic. Roku 1570 koupil Valeč Kryštof Štampach ze Štampachu. Václav Štampach ze Štampachu posléze vystavěl renesanční zámek, jehož podoba už dnes není známa. Poté, co se Václav Štampach zúčastnil stavovského povstání a v roce 1622 odešel ze země, byl zámek zkonfiskován. Valeč však roku 1623 koupila Barbora Štampachová z Poutnova. Výraznou změnu zámek prodělal za doby knížete Jana Kryštofa Kagera, který na přelomu 17. a 18. století renesanční zámek přestavěl na čtvercový dvoupatrový barokní zámek. Založil také zámeckou zahradu, kterou vybavil teatronem, kaskádovou fontánou a sochami Matyáše Bernarda Brauna. Nedaleko zámku pak nechal vystavět architektem G. A. Biana Rossou v letech 1710–1728 kostel Nejsvětější Trojice. Před jeho průčelím stojí také sloup Nejsvětější trojice od K. M. Kaňky z roku 1725. V 18. století obýval Valeč rod Kagerovů z Globenu. Zámek prodělal několik úprav v novorenesančním a novobarokním stylu. O to se zasloužil především hrabě Vincent de Thurn - Valssasin. V první polovině 20. století pak ve Valči pobýval Dr. Jan Larisch - Mönnich. Tomu byl roku 1945 zámek zkonfiskován a předán do správy Organizaci politických vězňů. Roku 1947 jej ministerstvo zemědělství přidělilo Ústřednímu ředitelství státních lesů a statků a zámek je posléze používán jako domov pro korejské děti a od počátku padesátých let jako dětský domov. Po požáru 2. dubna 1976 převzalo zámek Krajské středisko památkové péče v Plzni. Rekonstrukce celého objektu však začala až v 90. letech a probíhá dodnes.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Valeč_(okres_Karlovy_Vary)

Dojmy: Menší městečko, ve kterém je toho mnoho k vidění.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_0449
IMG_0447
IMG_0459
IMG_0443
IMG_0441
IMG_0411
IMG_0487
IMG_0489
IMG_1425
IMG_1439
IMG_0401
IMG_0395
IMG_1431
IMG_1391
IMG_1399
IMG_1385
IMG_0507
IMG_0435
IMG_0481
IMG_0471
IMG_0535
IMG_0523
IMG_0654
IMG_0421
IMG_0413
IMG_0605
IMG_0403
IMG_0383
IMG_0379
IMG_0600
IMG_0587
IMG_0606
IMG_1449
IMG_1421
IMG_0545
IMG_0475
IMG_0561
IMG_0646
IMG_0497
IMG_1411
IMG_0547
IMG_0636
IMG_0509
IMG_0674