Valeč - Pivovarské sklepy

Informace

Navštíveno: 9. 4. 2018

Historie: Na svazích tohoto kopce, pod kterým se nachází pivovarské sklepy se původně nacházela tvrziště, které podle nálezů je datováno do přelomu 13. a 14. století. Následně se pod tímto kopcem konaly pokusy o těžbu a horní činnost. Tato snaha zde započala v 15. století a prováděli ji sasští horníci. Samotný pivovar vznikl ve Valči někdy kolem roku 1538 a po celou dobu existence patřil zdejším majitelům panství. Již v roce 1583 měl hrabě Kryštof Štampach s valečskými měšťany spor o právu vařit pivo, měšťané se tak dovolávali práva vařit pivo od krále Vladislava II. Jagellonského. V průběhu 17. a 18. století byly původní štoly pod tímto kopcem rozšířeny a přeměněny na pivovarnické sklepy určené ke zrání piva. První písemná zmínka o tomto sklepení pak pochází z roku 1780 kde se zmiňovalo o sudech piva ležících za sochami v parku, respektive pod parkem. Přímá zmínka o tomto sklepení je pak uvedena ve stavebním popisu pivovaru z roku 1891, kdy získal tento pivovar nájemce Edmud Tauber. Zdejší pivovar byl pivovarem střední velikosti a nikdy nevyprodukoval více než 13 000 hl ročně. Samotný pivovar ukončil svou činnost během hospodářské krize v roce 1932, a tak jediným co jej připomíná jsou právě oné sklepy nacházející se pod zbytky tvrze.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/?element=11218403&action=element&presenter=ElementsResults

Zdroj: Naučná tabule

Dojmy: Pěkné hluboké sklepení, kam mne to velmi lákalo, škoda že jsem se nedostal dovnitř.

Mapa

a

Fotografie

×