Valeč - dům čp. 33

Informace

Navštíveno: 9. 4. 2018

Historie: Toto barokní nárožní stavení bylo vystavěno někdy v průběhu 17. – 18. století. V 2. polovině 19. století prošlo přestavbou, ale i tak si do dnešních dnů zachovalo svoji autenticitu. Pod fasádou je totiž ukryto hrázdění s původními dřevěnými výplety a mazanicí. Za domem je pak přistavěno hospodářské stavení, které spolu s domem tvoří menší usedlost.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/?element=15299665&sequence=1&mode=parametric&indexId=104576&action=element&presenter=ElementsResults

Dojmy: Krásné stavení, o kterém jsem bohužel nenašel více informací.

Mapa

a

Fotografie

×