Valeč - kaple Panny Marie Bolestné

Informace

Navštíveno: 9. 4. 2018

Historie: Po zrušení hřbitova u kostela Narození sv. Jana Křtitele, byl zde založen v roce 1598 nový hřbitov. Na tomto hřbitově pak nechal farář Mathäus Georg Manitzer vybudovat na své náklady pozdně barokní kapli, ve které byl také na své přání pod oltářem pochován. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války začala kaple postupně chátrat. Změna nastala až v roce 1990, kdy bylo v německém Nekargemündu, při příležitosti setkání zdejších bývalých německých rodáků, uspořádána sbírka na rekonstrukci této kaple. Samotná rekonstrukce kaple pak proběhla v letech 1990 – 1993.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/valec-kaple-panny-marie-bolestne

Dojmy: Pěkná udržovaná hřbitovní kaplička.

Mapa

a

Fotografie

×