Cestování

Česká republika

WP_20131009_001

Hlavní město Praha

Hlavní město Praha, je české velkoměsto o velikosti jednoho okresu, které postupně vzniklo sloučením jednotlivých menších měst a vesnic. Díky tomuto má Praha velmi zajímavé jak architektonické, tak přírodní památky a zajímavosti.

WP_20131009_001

Okres Karlovy Vary

V severní části okresu Karlovy Vary, se zdvihá mocné Krušnohorské horstvo, které bylo svědkem velkého hornického úsilí. Směrem na jih Krušné hory ustupují na západní části pánvi, ve které leží krajské město Karlovy Vary a na východě přecházejí Krušné hory v Doupovské hory, které jsou ve skutečnosti velkou kalderou, ve té je výcvikový prostor české armády. Dále na jih se začíná zvedat Tepelská vrchovina, na které je velmi zajímavá příroda, ale také velmi bohatá historie.

WP_20131009_001

Okres Most

Okres Most je jedním z unikátních a neopakovatelných celků Čech. Zatím co na severozápadě je mohutná hradba Krušných hor s malebnou přírodou a unikátními památkami, pod nimi se již tvoří dolové území, které mu se právem přezdívá měsíční krajina. V tomto dolovém území se bohužel mnoho památek a zajímavostí nedochovalo, ale i tak je toho dost. Na jihovýchodě se pak začíná zvedat České středohoří, s velkým množstvím homolovitých kopců, jako pozůstatků sopečné činnosti.

WP_20131009_001

Okres Sokolov

Okres Sokolov je velmi zajímavá oblast, bohatá na historii, zajímavá místa, ale i památky. I když je to jeden z menších okresů české republiky, i tak je bohatý na tyto zajímavosti více než dost. V severní části se zdvihají vysoké Krušné hory, které postupně přecházejí do nížiny sokolovské pánve, která je sice zdevastovaná těžbou hnědého uhlí, ale i tak je krásná. Na jich od sokolovské pánve se opět zvedají hory, ale nejen tak ledajaké, zvedají se hory dříve nazývané Císařský les, nyní zvané lesem Slavkovským.