Valeč - dům čp. 82

Informace

Navštíveno: 14. 1. 2019

Historie: Tato lidová patrová stavba byla vystavěna někdy v době mezi I. vojenským mapováním z let 1764 – 1783 a II. vojenským mapováním z let 1832 – 1852. Přízemí stavby je tvořenou roubením a doplněno o zdění, kdy je zde použit jak lomový kámen, tak cihly. Patro je následně hrázděné a kryté polovalbovou střechou s eternitem.

Dojmy: Bohužel jsem o této stavbě nenašel více informací.

Mapa

a

Fotografie

×