Valeč - dům čp. 16

Informace

Navštíveno: 9. 4. 2018

Historie: Toto lidové stavení bylo vystavěno někdy v 18. – 19. století. Přízemí tohoto domu je zděné a patro je pak hrázděné. Jednalo se o usedlost, kde v jednom stavení byla jak obytná část, tak chlív.

Dojmy: Bohužel jsem o tomto stavení nenašel žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×