Valeč - Fara

Informace

Navštíveno: 9. 4. 2018

Historie: Tato zděná barokní budova fary byla vybudována roku 1701. Budova je krytá mansardovou střechou a vstupní portál zdobí znak hrabat Thurn-Valsassina. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války začala budova fary postupně chátrat, tento trend se ale změnil na počátku 21. století, kdy celá budova prošla rekonstrukcí, která byla dokončena roku 2007. K budově fary také patří malá barokní výklenková kaplička, která byla pravděpodobně vystavěna v téže době.

Zdroj: http://www.zivykraj.cz/cz/akcevypis/ubytovani-dum-zameckych-kaplanu-valec-53305

Dojmy: Téměř typická budova fary, která je ale pěkně udržována.

Mapa

a

Fotografie

×