Valeč - sloup se sochou Panny Marie

Informace

Navštíveno: 9. 4. 2018

Historie: Tento vrcholně barokní sloup se sochou Panny Marie vytvořil v letech 1716 – 1721 žlutický sochař Osvald Josef Wenda. V průběhu 20. století sloup postupně zchátral, a tak byl v letech 1992 – 1994 restaurován. Podstavec sloupu je hranolový a prost všech textů. Na vrcholu sloupu pak stojí socha Panny Marie se sepjatými rukami a se svatozáří na které je dvanáct hvězd.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/?element=14482875&action=element&presenter=ElementsResults

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/valec-sloup-se-sochou-panny-marie

Dojmy: Pěkně udržovaný sloup, který dotváří vzhled zdejšího historického náměstíčka.

Mapa

a

Fotografie

×