Valeč - dům čp. 87

Informace

Navštíveno: 14. 1. 2019

Historie: Malé barokní stavení postavené někdy v období 18. – 19. století. Stavení je přízemní stavba krytá mansardovou střechou, a ta je kryta eternitem. Na střeše se nachází jeden arkýř a štíty jsou vyplněny bedněním.

Dojmy: O tomto stavení jsem bohužel nenašel žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×