Valeč - Iluzivní brány

Informace

Navštíveno: 9. 4. 2018

Historie: Tyto barokní iluzivní brány byly vytvořeny někdy v letech 1695 – 1712 z popudu hraběte Jana Kryštofa Kagera ze Štampachu. Brány vytvořil pak architekt Francesco Barelli, nebo jeho nástupce Giovanni Antonio Biana Rossa. Brány jsou bohaté na barokní výzdobu, která směřuje směrem dovnitř do parku, brány nejsou propojeny obloukem, a tak vypadají jen jako rovné úlomky zdi. Za majitele panství Vinzenze Thurn-Valsassina v průběhu 90. letech 19. století proběhla novobarokní úprava těchto bran. Na branách se původně nacházely vysoké obelisky, které byly v roce 1920 sundány. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války začaly brány chátrat, a to až do přelomu 20. a 21. století v té době byly zrekonstruovány, ale obelisky již zpět nezískali.

Zdroj: Naučná tabule

Dojmy: Pěkné udržované iluzivní brány, jen by mne zajímalo, jak by dnes vypadali i s těmi obelisky.

Mapa

a

Fotografie

×